PHẢN HỒI MỚI NHẤT

Phán ảnh về việc triển khai khu đất dịch vụ làm thay đổi hiện trạng của đường vào khu dân cư hiện hữu. (21/07/2020)

Nội dung: Chào Ban biên tập   Tôi là người dân xã Tam Quan. Tôi xin phán ánh 2 vấn đề sau mong BBT và các cơ quan chức năng xem xét. - ...

Đề nghị khắc phục tình trạng điện yếu tại Xã Tiên Lữ huyện Lập Thạch (10/07/2020)

Nội dung: Kính gửi lãnh đạo các cấp. Ngày 22 tháng 7 năm 2019 tôi đã có gửi phản ánh về tình trạng điện sinh hoạt tại các thôn...

Phản ánh tình trạng điện yếu tại Xã Tiên Lữ, Lập Thạch (10/07/2020)

Nội dung: Kính gửi lãnh đạo các cấp. Ngày 22/7/2019 tôi đã có gửi phản ánh tình trạng điện yếu ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt cũng như sản xuất...

Xem thêm
Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Văn Trì

Một chính quyền địa phương cầu thị, biết lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân sẽ giúp cho địa phương ngày một phát triển vững mạnh.

THÔNG BÁO QUÁ HẠN

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch : 3
UBND Thành phố Phúc Yên : 7
Ban Quản lý các khu công nghiệp : 2
Sở Thông tin và Truyền thông : 1
UBND Huyện Vĩnh Tường : 1
UBND Huyện Bình Xuyên : 7
Ban Dân tộc : 1
Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất : 1
UBND Huyện Tam Dương : 2
UBND Huyện Yên Lạc : 5
Kho bạc Nhà nước tỉnh : 1
Sở Công thương : 1
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc : 2
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh : 1
UBND Huyện Lập Thạch : 1
Sở Tài nguyên và Môi trường : 7
Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc : 1
Văn phòng UBND tỉnh : 1

THỐNG KÊ TRUY CẬP

750096

LIÊN KẾT