PHẢN HỒI MỚI NHẤT

Các móc sắt tua tủa trên đường (25/01/2022)

Nội dung: Gần đây, tôi thấy hệ thống thoát nước và hệ thống giao thông tại nhiều thôn, xóm, thị trấn được cải tạo, nâng cấp, đây là một điều rất đáng mừng thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền với đời sống...

Xuất hóa đơn giá trị gia tăng (09/12/2021)

Nội dung:                    Kính gửi: Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc  Tên công ty: Công...

phản ánh kiến nghị thủ tục xin nhập cảnh cho người nước ngoài (01/12/2021)

Nội dung:  Kính gửi: UBND tỉnh Vĩnh Phúc Tôi là cán bộ nhân sự của một công ty có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt độngt rong khu công nghiệp bá thiện. Do tình hình covid nên các doanh nghiệp nước ngoài rất khó...

Xem thêm

THÔNG BÁO QUÁ HẠN

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch : 3
UBND Thành phố Phúc Yên : 7
Ban Quản lý các khu công nghiệp : 2
Sở Thông tin và Truyền thông : 1
UBND Huyện Vĩnh Tường : 1
UBND Huyện Bình Xuyên : 7
Ban Dân tộc : 1
Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất : 1
UBND Huyện Tam Dương : 2
UBND Huyện Yên Lạc : 2
Kho bạc Nhà nước tỉnh : 1
Sở Công thương : 1
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc : 2
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh : 1
UBND Huyện Lập Thạch : 1
Sở Tài nguyên và Môi trường : 7
Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc : 1
Văn phòng UBND tỉnh : 1
Công an tỉnh : 1

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1293825

LIÊN KẾT