PHẢN HỒI MỚI NHẤT

Lắp dựng trạm trộn bê tông trên đất nông nghiệp (24/09/2020)

Nội dung:  Những năm gần đây tỉnh đã cho nhiều trạm trộn bê tông "mọc tạm thời" trên đất nông nghiệp. Xin hỏi: 1. Sở xây dựng: đã đề xuất nhiều...

Rãnh nước (24/09/2020)

Nội dung:  Huyện bình xuyên được UBND tỉnh yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm vi để xây dựng sai thiết kế mẫu rãnh (4767/UBND-NN4 ngày 24/6/2020), trong khi tỉnh khen thưởng (6565/UBND ngày 28/8/2020 của tỉnh)...

Hợp đồng lao động cơ quan thuế KV tam đảo (24/09/2020)

Nội dung:  Xin hỏi chi cục thuế khu vực tam đảo hiện nay còn hợp đồng lao động không ạ, tôi thấy nhân dân có phản ánh cơ quan thuế khu vực tam đảo (tam dương, tam đảo) vẫn còn sử dụng cán bộ hợp đồng để làm chuyên...

Xem thêm
Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Văn Trì

Một chính quyền địa phương cầu thị, biết lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân sẽ giúp cho địa phương ngày một phát triển vững mạnh.

THÔNG BÁO QUÁ HẠN

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch : 3
UBND Thành phố Phúc Yên : 7
Ban Quản lý các khu công nghiệp : 2
Sở Thông tin và Truyền thông : 1
UBND Huyện Vĩnh Tường : 1
UBND Huyện Bình Xuyên : 7
Ban Dân tộc : 1
Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất : 1
UBND Huyện Tam Dương : 2
UBND Huyện Yên Lạc : 5
Kho bạc Nhà nước tỉnh : 1
Sở Công thương : 1
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc : 2
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh : 1
UBND Huyện Lập Thạch : 1
Sở Tài nguyên và Môi trường : 7
Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc : 1
Văn phòng UBND tỉnh : 1

THỐNG KÊ TRUY CẬP

801425

LIÊN KẾT