PHẢN HỒI MỚI NHẤT

Hỏi thành phần tiếp dân, trách nhiệm tiếp dân (22/06/2020)

Nội dung:  Theo quy định 

Thu tiền dịch vụ điện bậy bạ, trái quy định (18/06/2020)

Nội dung:   Kính thưa! Tôi xin hỏi, trong thời gian vừa qua tôi có tìm hiểu thì việc lắp công tơ điện của hộ mới lắp đều được miễn phí, nhưng không...

bồi thường sai quy định đường bì la (06/06/2020)

Nội dung:   Dự án mở rộng cầu bì la tại xã An Hoà 2020 có hộ ông Thường, có nhiều diện tích trước đã thu hồi để làm dự án này...

Xem thêm
Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Văn Trì

Một chính quyền địa phương cầu thị, biết lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân sẽ giúp cho địa phương ngày một phát triển vững mạnh.

THÔNG BÁO QUÁ HẠN

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch : 3
UBND Thành phố Phúc Yên : 7
Ban Quản lý các khu công nghiệp : 2
Sở Thông tin và Truyền thông : 1
UBND Huyện Vĩnh Tường : 1
UBND Huyện Bình Xuyên : 7
Ban Dân tộc : 1
Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất : 1
UBND Huyện Tam Dương : 4
UBND Huyện Yên Lạc : 5
Kho bạc Nhà nước tỉnh : 1
Sở Công thương : 1
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc : 2
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh : 1
UBND Huyện Lập Thạch : 1
Sở Tài nguyên và Môi trường : 7
Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc : 1
Văn phòng UBND tỉnh : 1

THỐNG KÊ TRUY CẬP

715603

LIÊN KẾT