PHẢN HỒI MỚI NHẤT

gửi BQT về hoạt động của đường dây nóng (10/08/2018)

Nội dung:  Kính gửi BQT: Trước đây tôi có đề nghị về sửa đổi chỉnh sửa phần mềm quản lý văn bản và điều hành do Sở TTTT cung cấp cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh (phần mềm ivinhphuc.goc.vn - chính phủ điện...

Đường dây nóng TCMT: Ô nhiễm môi trường tại phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (01/08/2018)

Nội dung: Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc Đường dây nóng của Tổng cục Môi trường nhận được thông tin phản ánh của người dân về vụ việc gây ô nhiễm môi trường, thông tin cụ thể như sau: 1. Thông...

Đề nghị chỉnh sửa phần mềm hệ thống văn bản quản lý và điều hành (18/06/2018)

Nội dung:  hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã vận hành lâu đề nghị Sở Thông tin tổ chức cho các đơn vị sử dụng đánh giá những...

Xem thêm
Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Văn Trì

Một chính quyền địa phương cầu thị, biết lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân sẽ giúp cho địa phương ngày một phát triển vững mạnh.

THÔNG BÁO QUÁ HẠN

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch : 2
Sở Nội vụ : 2
UBND Thành phố Phúc Yên : 2
Ban Quản lý các khu công nghiệp : 1
UBND Thành phố Vĩnh Yên : 5
Sở Tài nguyên và Môi trường : 2
Sở Y tế : 1

THỐNG KÊ TRUY CẬP

155554

LIÊN KẾT