PHẢN HỒI MỚI NHẤT

Hình ảnh thành phố (10/04/2019)

Nội dung:   Hiện trạng tại khu vực TP Vĩnh Yên thường xuyên bị vẽ, viết bậy những quảng cáo  gây mất mỹ quan đô thị. Đề nghị các cấp có thẩm quyền có...

Cơ quan nhà nước không đăng tải hướng dẫn NTM (07/04/2019)

Nội dung: Tôi là cán bộ cấp xã thực hiện theo dõi nông thôn mới liên quan đến lĩnh vực môi trường. Sau bao nhiêu năm không có hướng dẫn...

PCCC (13/03/2019)

Nội dung: Hồ sơ PC sau khi nộp tại TTHCC chuyển về cảnh sát PCCC lần nào chúng tôi cũng phải chỉnh sửa bổ sung theo ý kiến của lãnh đạo, ảnh hưởng tới thời gian giải quyết...

Xem thêm
Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Văn Trì

Một chính quyền địa phương cầu thị, biết lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân sẽ giúp cho địa phương ngày một phát triển vững mạnh.

THÔNG BÁO QUÁ HẠN

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch : 3
UBND Thành phố Phúc Yên : 6
Ban Quản lý các khu công nghiệp : 1
Sở Thông tin và Truyền thông : 1
UBND Huyện Vĩnh Tường : 1
UBND Huyện Bình Xuyên : 4
Ban Dân tộc : 1
Sở Tài nguyên và Môi trường : 1
Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất : 1

THỐNG KÊ TRUY CẬP

338416

LIÊN KẾT