PHẢN HỒI MỚI NHẤT

Nghĩa vụ tài chính về thuế, Phí, lệ phí và mức đóng cụ thể với trường hợp Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp (Nhà xưởng sản xuất + Khu văn phòng) (25/12/2020)

Nội dung: Tôi là Phương bên công ty TNHH ĐẦU TƯ MT VINA, doanh nghiệp chúng tôi đang tiến hành soạn hồ sơ Đăng ký bổ sung tài sản là NHÀ XƯỞNG...

Kính gửi Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc - Về việc Chi phí làm thẻ tạm trú, thị thực cho người lao động nước ngoài (24/12/2020)

Nội dung: Kính gửi : Cục thuế Tỉnh Vĩnh Phúc Công ty tôi có một vấn đề liên quan đến chi phí làm thẻ tạm trú, thị thực cho người lao động như...

Kính gửi Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc - Về việc công ty được hưởng ưu đãi đầu tư (18/12/2020)

Nội dung: Kính gửi Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc. Công ty chúng tôi được thành lập trong Khu công nghiệp theo giấy CNĐT số 4389890835 do Ban quản lý các...

Xem thêm

THÔNG BÁO QUÁ HẠN

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch : 3
UBND Thành phố Phúc Yên : 7
Ban Quản lý các khu công nghiệp : 2
Sở Thông tin và Truyền thông : 1
UBND Huyện Vĩnh Tường : 1
UBND Huyện Bình Xuyên : 7
Ban Dân tộc : 1
Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất : 1
UBND Huyện Tam Dương : 2
UBND Huyện Yên Lạc : 5
Kho bạc Nhà nước tỉnh : 1
Sở Công thương : 1
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc : 2
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh : 1
UBND Huyện Lập Thạch : 1
Sở Tài nguyên và Môi trường : 7
Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc : 1
Văn phòng UBND tỉnh : 1

THỐNG KÊ TRUY CẬP

924629

LIÊN KẾT