PHẢN HỒI MỚI NHẤT

Thuê nhà xưởng dư thừa (21/06/2022)

Nội dung: CÔNG TY TNHH TOP ENGINEERING VINA  (TOPV) có mong muốn thuê lại một phần nhà xưởng dư thừa của CÔNG TY TNHH TOP INTERCUBE ELECTRONICS VINA (TEV), 2 bên ký...

Thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ (23/05/2022)

Nội dung:     CÔNG TY TNHH POWER LOGICS VINA ...

Giải quyết chế độ trong thời gian nghỉ covid hưởng BHXH (16/05/2022)

Nội dung: Kính gửi Hệ thống tiếp nhận giải quyết các phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân tỉnh Vĩnh Phúc   Tôi là người lao động làm việc...

Xem thêm

THÔNG BÁO QUÁ HẠN

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch : 3
UBND Thành phố Phúc Yên : 7
Ban Quản lý các khu công nghiệp : 2
Sở Thông tin và Truyền thông : 1
UBND Huyện Vĩnh Tường : 1
UBND Huyện Bình Xuyên : 7
Ban Dân tộc : 1
Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất : 1
UBND Huyện Tam Dương : 2
UBND Huyện Yên Lạc : 2
Kho bạc Nhà nước tỉnh : 1
Sở Công thương : 1
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc : 2
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh : 1
UBND Huyện Lập Thạch : 1
Sở Tài nguyên và Môi trường : 7
Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc : 1
Văn phòng UBND tỉnh : 1
UBND Thành phố Vĩnh Yên : 1

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1427454

LIÊN KẾT