PHẢN HỒI MỚI NHẤT

đề nghị hoàn trả đường giao thông nông thôn bị lấn chiếm (01/04/2021)

Nội dung:  Ngày 30/3/2021 tôi có nhận được gmail của hệ thống phản ánh kiến nghị của tỉnh Vĩnh Phúc về việc hoàn trả lại đường giao thông nông thôn thôn Vân Tập, xã Vân Hội, huyện Tam Dương bị lấn chiếm trả lời...

đề nghị hoàn trả đường giao thông nông thôn bị lấn chiếm (30/03/2021)

Nội dung:  tháng 2/2020 tôi có đơn gửi chủ tịch UBND tỉnh VĨnh Phúc và chủ tịch UBND huyên tam dương đề nghị hoàn trả lại đường giao thông nông thôn bị lấn chiếm. Sau đó UBND tỉnh có giao cho UBND huyện giải quyết....

Xem thêm

THÔNG BÁO QUÁ HẠN

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch : 3
UBND Thành phố Phúc Yên : 7
Ban Quản lý các khu công nghiệp : 2
Sở Thông tin và Truyền thông : 1
UBND Huyện Vĩnh Tường : 1
UBND Huyện Bình Xuyên : 7
Ban Dân tộc : 1
Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất : 1
UBND Huyện Tam Dương : 2
UBND Huyện Yên Lạc : 5
Kho bạc Nhà nước tỉnh : 1
Sở Công thương : 1
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc : 2
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh : 1
UBND Huyện Lập Thạch : 1
Sở Tài nguyên và Môi trường : 7
Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc : 1
Văn phòng UBND tỉnh : 1

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1045454

LIÊN KẾT