PHẢN HỒI MỚI NHẤT

Xưởng mộc lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt (17/06/2019)

Nội dung: Kính gửi: Đ/c Bí thư thành uỷ Thành phố Vĩnh Yên, Lãnh đạo UBND thành phố Vĩnh Yên, Ngày 18/4/2019, tập thể người dân  sinh...

góp ý về công tác quản lý lò mổ gia súc (14/06/2019)

Nội dung: trên địa bàn các xã trung kiên và xã trung hà huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc có xuất hiện và tồn tại các lò mổ gia súc quy mô mổ hàng chục con lợn trên mỗi lò trong một đêm và đã hoạt động trong thời gian...

Thông tin trên giấy ra viện khi con ốm (18/06/2019)

Nội dung:  Em phụ trách mảng BHXH của công ty TNHH Meisei Việt Nam, Công ty em có phát sinh trường hợp con bị ốm công nhân của công ty em phải nghỉ việc để...

Xem thêm
Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Văn Trì

Một chính quyền địa phương cầu thị, biết lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân sẽ giúp cho địa phương ngày một phát triển vững mạnh.

THÔNG BÁO QUÁ HẠN

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch : 3
UBND Thành phố Phúc Yên : 7
Ban Quản lý các khu công nghiệp : 1
Sở Thông tin và Truyền thông : 1
UBND Huyện Vĩnh Tường : 1
UBND Huyện Bình Xuyên : 5
Ban Dân tộc : 1
Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất : 1
UBND Huyện Tam Dương : 1
UBND Huyện Yên Lạc : 4
Kho bạc Nhà nước tỉnh : 1

THỐNG KÊ TRUY CẬP

392867

LIÊN KẾT