DANH SÁCH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Từ khóa:
Cơ quan Phúc đáp:
Lĩnh vực:
Ngày gửi từ:
đến
Tổng số 413 phản ánh, kiến nghị được phúc đáp.

Ưu đãi thuê TNDN đối với thu nhập phát sinh từ hoạt động cho thuê nhà xưởng chưa sử dụng (15/02/2017)

Nội dung:Trong giấy phép đầu tư công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN là miễn thuế 4 năm, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo với dự án. Khi công ty phát sinh thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà xưởng dù chưa sử dụng ...

Phúc đáp:

Một số chi phí phúc lợi cho NLĐ có được coi là chi phí hợp lý (14/02/2017)

Nội dung:1. Công ty có chi phúc lợi cho người nước ngoài sang Việt Nam công tác như sau: a/ Tiền học cho con cái người lao động b/ Chi phí vé máy bay cho thân nhân người lao động Các chi phí này công ty đã tín...

Phúc đáp:

Chính sách nhà ở mới. (03/02/2017)

Nội dung:Thông tin nhà ở mới trên địa bàn tình năm 2017. 

Phúc đáp:

« ĐầuTrước...39404142Tổng số phản ánh, kiến nghị được phúc đáp: 413