DANH SÁCH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Từ khóa:
Cơ quan Phúc đáp:
Lĩnh vực:
Ngày gửi từ:
đến
Tổng số 413 phản ánh, kiến nghị được phúc đáp.

Tờ trình 826/STC nhầm lẫn (21/10/2020)

Nội dung: Xin chào sở tài chính.       tôi mới được xem tờ trình 826/TTr-STC ngày 12/11/2019 của Sở Tài chính, tuy nhiên trong biểu tính toán có một số chỗ tôi tính không ra chẳng hạn như Biểu 4 (trang 15) tại...

Phúc đáp: Sở Tài chính nhận được Phiếu chuyển phản ánh, kiến nghị về số liệu chi tiết của Tờ trình số 826/TTr-STC ngày 12/11/2019 của Sở Tài chính V/v phê duyệt dự toán; cấp kinh phí cho các huyện, thành phố ...

khen thưởng (23/10/2020)

Nội dung: Xin chào văn phòng ubnd tỉnh          tôi có đọc trên báo thấy ubnd tỉnh có khen thưởng cho tập thể cá nhân xây dựng rãnh nước. Tuy nhiên qua các văn bản của tỉnh, sở nội vụ tôi thấy không có chỉ tiê...

Phúc đáp: Kính gửi bà: Nguyễn Kim Hiền - Thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc Ngày 23/10/2020, Sở Nội vụ nhận được thông tin phản ánh kiến nghị khen thưởng trong phong trào tham gia xây dựng,...

Phụ cấp CCHC (19/10/2020)

Nội dung: Tôi tìm hiểu được biết: cán bộ công chức viên chức làm tại bộ phận một cửa được hưởng phụ cấp 0,4/tháng. Phụ cấp này được ban hành dựa trên cơ sở văn bản số 172/2012/TT-BTC. Tuy nhiên thông tư này qu...

Phúc đáp: Ngày 21/10/2020, Sở Tài chính nhận được câu hỏi: “Xin hỏi hiện nay còn chi trả phụ cấp một cửa hay không, khi nào thì dừng lại…”. Sau khi nghiên cứu, Sở Tài chính phúc đáp nội dung phản ánh, kiến ng...

Xuất trình giấy tờ tuỳ thân khi thực hiện TTHC (20/10/2020)

Nội dung: Xin hỏi quý cơ quan, khi thực hiện thủ tục hành chính (nộp hồ sơ, lấy kết quả) thì có cần phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân hay không? Tôi thấy nhiều nơi khi nộp hồ sơ mua bán đất cán bộ bắt xuất trìn...

Phúc đáp: Sở TN&MT phúc đáp như sau: Nội dung câu hỏi của công dân Nguyễn Văn Mạnh có đề cập đến việc “nộp hồ sơ mua bán đất”, vấn đề này liên quan đến thủ tục đăng ký chuyển quyền sử dụng đất. Theo quy định...

Thẩm quyền cấp sổ đỏ (19/10/2020)

Nội dung: Kính chào quý cơ quan. Tôi có tìm hiểu được biết thẩm quyền cấp sổ đỏ trong trường hợp giao dịch mua bán, tặng cho là do Sở tài nguyên và môi trường cấp, nhưng tôi thấy các sổ đỏ hiện nay đều do văn ...

Phúc đáp: Sở TN&MT phúc đáp như sau: Theo Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND của Ủy Ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ngày 20/10/2014 về việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Phúc và Quyết định số 09/2018/...

Phân cấp quản lý tài sản công (20/10/2020)

Nội dung: Kính chào!        Ngày 09/7/2018 HĐND vĩnh phúc ban hành NQ 07/2018/NQ-HĐND thay thế 28/2011/NQ-HĐND, 55/2016/NQ-HĐND. Tuy nhiên năm 2017 UBND tỉnh có Quyết định 28/2017/QĐ-UBND quy định quản lý tài ...

Phúc đáp: Ngày 21/10/2017, Sở Tài chính nhận được phản ánh kiến nghị về việc ban hành Nghị định số 07/2018/NQ-HĐND thay thế NQ số 28/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh.quy định giá một số dịch vụ trên địa bàn tỉ...

giao đất (23/10/2020)

Nội dung:Xin hỏi sở tài nguyên môi trường về giao đất: Đất tại mặt đường quốc nộ 2B mới giáp ranh xã Kim long và xã Hợp CHâu, huện Tam Đảo, canh suối cửu yên được tỉnh giao cho công ty TNHH Kim Long (vị trí hi...

Phúc đáp: Kính gửi Công dân,  Ban Quản trị Hệ thống Đường dây nóng đã nhận được phản ánh kiến nghị của Công dân.  Căn cứ Quyết định số 1703/QĐ-UBND, ngày 15/7/2019 về việc Quản lý, sử dụng Hệ thống tiếp nhậ...

Góp ý quy chế văn thư lưu trữ tỉnh (23/10/2020)

Nội dung: Kính gửi Sở nội vụTôi xem trên cổng thông tin có dự thảo quy định văn thư lưu trữ nhưng không góp ý được, xin góp ý với đơn vị soạn thảo một số nội dung sau:1. dự thảo không áp dụng căn cứ pháp lý vô...

Phúc đáp: Kính gửi công dân! Ban Quản trị Hệ thống đường dây nóng đã nhận được câu hỏi của công dân và để trả lời câu hỏi của Công dân chính xác, đầy đủ, kính đề nghị công dân cung cấp một số thông tin như s...

Hoạt động xin ý kiến văn bản QPPL trên cổng thông tin (20/10/2020)

Nội dung: Xin chào. Tôi thấy có các văn bản quy phạm pháp luật xin ý kiến trên trang chủ của tỉnh vĩnh phúc, tuy nhiên khi tham gia góp ý thì báo thành công nhưng phần ý kiến góp ý thì vẫn không hiện ý kiến đã...

Phúc đáp: Sở Thông tin và Truyền thông nhận được thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về phản ánh của ông Nguyễn Kim Trọng, xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường, nội dung phản ánh như sau: “Tôi thấy có các văn bản...

Chất lượng rãnh nước thải (22/10/2020)

Nội dung: Tôi đi qua một số công trình xây dựng rãnh thoát nước thải thấy chất lượng quá thấp, hỏi một số người dân thì đượcbiết xã đã hợp đồng với độ thợ xây dựng bằng tiền tỉnh hỗ trợ (nghị quyết 38 gì đó), ...

Phúc đáp: Kính gửi công dân! Ban Quản trị Hệ thống đường dây nóng nhận được câu hỏi của Công dân và để phúc đáp đầy đủ, chính xác nội dung phản ánh kiến nghị của công dân, kính đề nghị công dân cung cấp thêm...

1234567...SauCuối »Tổng số phản ánh, kiến nghị được phúc đáp: 413