DANH SÁCH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Từ khóa:
Cơ quan Phúc đáp:
Lĩnh vực:
Ngày gửi từ:
đến
Tổng số 333 phản ánh, kiến nghị được phúc đáp.

Góp ý sửa đổi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND (03/01/2020)

Nội dung:Tại cổng thông tin điện tử có góp ý sửa đổi nhưng góp ý xong không gửi được bắt phải có tài khoản đăng nhậphttp://vinhphuc.gov.vn/ct/xinykien/Pages/chitietduthao.aspx?ItemID=86gửi đường dây nóng gửi g...

Phúc đáp: Ngày 07/1/2017 Sở Tài chính nhận được phản ánh kiến nghị về việc quy định giá một số dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thông qua Bộ phận Quản trị đường dây nóng. Sau khi xem xét Sở Tài chính trả l...

Nâng lương (28/12/2019)

Nội dung: Kính chào quý cơ quan!            Tôi có đọc trên website đường dây nóng của tỉnh, có đống chí hỏi về nâng lương thường xuyên, trước hạn, câu trả lời chưa rõ lắm, tôi hỏi thêm để tìm hiểu kỹ hơn:Nội ...

Phúc đáp: Về nội dung của công dân hỏi, Sở Nội vụ trả lời như sau: Về trường hợp xử lý kỷ luật sinh con thứ 3: Việc quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức nói chung và sinh con thứ 3 nói riêng ...

Hỏi về thực hiện luật phòng chống tham nhũng (29/12/2019)

Nội dung:Tôi xin hỏi sở nội vụ vp: Toàn tỉnh hiện nay có bao nhiêu người phải luân chuyển theo quy định của luật phòng chống tham nhũng mà không chuyển? Lý do không chuyển? Kế hoạch sẽ ra sao về những đối tượn...

Phúc đáp: Về nôi dung câu hỏi của công dân, Sở Nội vụ trả lời như sau:Việc luân chuyển lãnh đạo quản lý quy định tại các văn bản sau: Theo Khoản 1 Điều 3 Quy định 98-QĐ/TW  ngày 07/10/2017 của Ban Chấp hành ...

Đề nghị hướng dẫn nộp phí cấp giấy CNQSDĐ (22/12/2019)

Nội dung: Kính gửi quý cơ quan!               Tôi có một số vướng mắc đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, cụ thể:      Thứ nhất: khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất (từ 1 phần thửa đất h...

Phúc đáp: Nhận được Phiếu chuyển phản ánh, kiến nghị của Bộ phận Quản trị hệ thống đường dây nóng của UBND tỉnh Vĩnh Phúc chuyển phản ánh của ông Trần Thanh Tuấn về việc thu phí, lệ phí liên quan đến công tác...

Gửi VB (28/12/2019)

Nội dung: Kính gửi VP UBND tỉnh        UBND tỉnh có gửi VB 10259/UBND-NC2 trong đó có kèm theo văn bản 5028/BTP-ĐKGDBĐ nhưng tôi hỏi các huyện cũng không có. đề nghị VPUB tỉnh gửi bổ sung lại cho các huyện để ...

Phúc đáp: Quản trị Hệ thống Đường dây nóng tỉnh Vĩnh Phúc xin phúc đáp phản ánh của Ông/Bà như sau: Hệ thống Đường dây nóng tỉnh Vĩnh Phúc là hệ thống tiếp nhận và giải đáp thắc mắc, phản ánh, kiến nghị của ...

Hỏi về chế độ đóng nối Bảo hiểm xã hội đối với người lao động (24/12/2019)

Nội dung: Tôi xin hỏi Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc về việc tôi là viên chức đã có Quyết định nghỉ việc theo nguyện vọng chốt sổ BHXH là 22 năm 6 tháng, hiện tại tôi mới có 48 tuổi, xin hỏi là tôi có đóng BHX...

Phúc đáp: BHXH tỉnh Vĩnh Phúc trả lời Đường dây nóng của UBND tỉnh như sau:Tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo...

Sở NV (14/12/2019)

Nội dung: Kính thưa Sở nội vụqua ý kiến trả lời của Sở nội vụ tại ý kiến về nâng lương thường xuyên, trước thời hạn tại:http://duongdaynong.vinhphuc.gov.vn/vi/Pages/chi-tiet-cau-hoi-tra-loi.aspx?ItemID=2100Việ...

Phúc đáp: Về nội dung của công dân hỏi:Công chức sinh con thứ 3 có bị chậm nâng lương thường xuyên hay không? Có bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ hay không? Có được nâng bậc lương trước thời hạn không?Cô...

Xin lỗi dân bao lâu phải trả kết quả (23/12/2019)

Nội dung: Kính thưa phòng kiểm soát thủ tục hành chính UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Tư pháp, sở nội vụ.         Tôi có vướng mắc mong được hướng dẫn: theo NĐ 61/2018/NĐ-CP chậm hạn phải xin lỗi công dân, và hẹn trả...

Phúc đáp:

Phản ánh (20/12/2019)

Nội dung: Kính gửi Sở Kế hoạch Đầu tưTại phản ánh thu phí cấp sổ đỏ không đúng http://duongdaynong.vinhphuc.gov.vn/vi/Pages/chi-tiet-cau-hoi-tra-loi.aspx?ItemID=2106Xin kiến nghị như sau: huyện nào cũng thu nh...

Phúc đáp:

Thu phi cấp giấy (14/12/2019)

Nội dung: Kính gửi UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở tài nguyênn môi trường, Thanh tra sở tài chính.                trong thời gian vưa qua và hiện nay khi thực hiện sang tên bìa đỏ, các văn phòng đăng ký đất đai ...

Phúc đáp: Quản trị Hệ thống Đường dây nóng tỉnh Vĩnh Phúc xin phúc đáp phản ánh của Ông/Bà như sau: Hệ thống Đường dây nóng tỉnh Vĩnh Phúc là hệ thống tiếp nhận và giải đáp thắc mắc, phản ánh, kiến nghị của ...

1234567...SauCuối »Tổng số phản ánh, kiến nghị được phúc đáp: 333