DANH SÁCH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Từ khóa:
Cơ quan Phúc đáp:
Lĩnh vực:
Ngày gửi từ:
đến
Tổng số 399 phản ánh, kiến nghị được phúc đáp.

Thẩm quyền cấp sổ đỏ (19/10/2020)

Nội dung: Kính chào quý cơ quan. Tôi có tìm hiểu được biết thẩm quyền cấp sổ đỏ trong trường hợp giao dịch mua bán, tặng cho là do Sở tài nguyên và môi trường cấp, nhưng tôi thấy các sổ đỏ hiện nay đều do văn ...

Phúc đáp: Sở TN&MT phúc đáp như sau: Theo Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND của Ủy Ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ngày 20/10/2014 về việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Phúc và Quyết định số 09/2018/...

Phân cấp quản lý tài sản công (20/10/2020)

Nội dung: Kính chào!        Ngày 09/7/2018 HĐND vĩnh phúc ban hành NQ 07/2018/NQ-HĐND thay thế 28/2011/NQ-HĐND, 55/2016/NQ-HĐND. Tuy nhiên năm 2017 UBND tỉnh có Quyết định 28/2017/QĐ-UBND quy định quản lý tài ...

Phúc đáp: Ngày 21/10/2017, Sở Tài chính nhận được phản ánh kiến nghị về việc ban hành Nghị định số 07/2018/NQ-HĐND thay thế NQ số 28/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh.quy định giá một số dịch vụ trên địa bàn tỉ...

giao đất (23/10/2020)

Nội dung:Xin hỏi sở tài nguyên môi trường về giao đất: Đất tại mặt đường quốc nộ 2B mới giáp ranh xã Kim long và xã Hợp CHâu, huện Tam Đảo, canh suối cửu yên được tỉnh giao cho công ty TNHH Kim Long (vị trí hi...

Phúc đáp: Kính gửi Công dân,  Ban Quản trị Hệ thống Đường dây nóng đã nhận được phản ánh kiến nghị của Công dân.  Căn cứ Quyết định số 1703/QĐ-UBND, ngày 15/7/2019 về việc Quản lý, sử dụng Hệ thống tiếp nhậ...

Góp ý quy chế văn thư lưu trữ tỉnh (23/10/2020)

Nội dung: Kính gửi Sở nội vụTôi xem trên cổng thông tin có dự thảo quy định văn thư lưu trữ nhưng không góp ý được, xin góp ý với đơn vị soạn thảo một số nội dung sau:1. dự thảo không áp dụng căn cứ pháp lý vô...

Phúc đáp: Kính gửi công dân! Ban Quản trị Hệ thống đường dây nóng đã nhận được câu hỏi của công dân và để trả lời câu hỏi của Công dân chính xác, đầy đủ, kính đề nghị công dân cung cấp một số thông tin như s...

Hoạt động xin ý kiến văn bản QPPL trên cổng thông tin (20/10/2020)

Nội dung: Xin chào. Tôi thấy có các văn bản quy phạm pháp luật xin ý kiến trên trang chủ của tỉnh vĩnh phúc, tuy nhiên khi tham gia góp ý thì báo thành công nhưng phần ý kiến góp ý thì vẫn không hiện ý kiến đã...

Phúc đáp: Sở Thông tin và Truyền thông nhận được thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về phản ánh của ông Nguyễn Kim Trọng, xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường, nội dung phản ánh như sau: “Tôi thấy có các văn bản...

Chất lượng rãnh nước thải (22/10/2020)

Nội dung: Tôi đi qua một số công trình xây dựng rãnh thoát nước thải thấy chất lượng quá thấp, hỏi một số người dân thì đượcbiết xã đã hợp đồng với độ thợ xây dựng bằng tiền tỉnh hỗ trợ (nghị quyết 38 gì đó), ...

Phúc đáp: Kính gửi công dân! Ban Quản trị Hệ thống đường dây nóng nhận được câu hỏi của Công dân và để phúc đáp đầy đủ, chính xác nội dung phản ánh kiến nghị của công dân, kính đề nghị công dân cung cấp thêm...

cổng này còn hoạt động không (21/10/2020)

Nội dung:xin hỏi cổng thông tin này có hoạt động không, thấy báo các sở ngành, cả ubnd tỉnh cũng chậm hạn, có đơn vị chậm cả gần chục cái kiến nghị thấy báo chạy đỏ lòm lòm lòm. hoạt động hay không, hay các cơ...

Phúc đáp: Kính gửi công dân, Ban Quản trị hệ thống đường dây nóng đã nhận được phản ánh, kiến nghị của Công dân và để phúc đáp câu hỏi của công dân kính đề nghị công dân cung cấp một số thông tin sau: 1. Th...

Giấy phép kinh doanh nước hoa vùng kín tại Việt Nam https://foellie.info/) (15/10/2020)

Nội dung:Xin chào ban quản trị, Tôi hiện đang kinh doanh online nước hoa vùng kín Foellie ( Website:

Phúc đáp: Kính gửi công dân,  Ban Quản trị Hệ thống đường đây nóng tỉnh Vĩnh Phúc đã nhận được câu hỏi của công dân, tuy nhiên để trả lời vướng mắc của công dân một cách thỏa đáng kính đề nghị công dân cung ...

thu học phí (06/10/2020)

Nội dung: Tôi là ngưởi dân xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, hiện nay tôi thấy nhiều khoản thu cao quá, mới đầu năm các cháu đóng gần 5 triệu. mầm non ăn xuất ăn hơn 25 nghìn/bữa, thậm chí cao hơn ăn ở tiểu học. ...

Phúc đáp:       Theo phân cấp quản lý nội dung công dân phản ánh thuộc thẩm quyền của UBND huyện Tam Dương, tuy nhiên Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:          Năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào ...

Gia hạn thời gian thực hiện dự án (07/10/2020)

Nội dung: Dự án đầu tư xây dựng vốn ngân sách nhà nước, tại quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư được phê duyệt thời gian thực hiện dự án là 2 năm từ 2018-2019. Tại quyết định phê duyệt dự án đầu tư, thời gi...

Phúc đáp: Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được phản ánh kiến nghị của Bà Trần Ngọc Bé trên hệ thống đường dây nóng của Sở Kế hoạch và Đầu tư về nội dung hướng dẫn thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh...

123456...SauCuối »Tổng số phản ánh, kiến nghị được phúc đáp: 399