DANH SÁCH CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI

Để liệt kê tất cả các câu Hỏi & Trả lời hãy kích nút “Tìm kiếm”. Muốn tìm kiếm câu Hỏi & Trả lời theo điều kiện chỉ định, hãy nhập vào chuỗi cần tìm hoặc xác định điều kiện tìm kiếm rồi kích nút "Tìm kiếm"

Chuỗi cần tìm:
Cơ quan trả lời:
Lĩnh vực:
Ngày hỏi từ:
đến

KẾT QUẢ TÌM KIẾM

Hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi từ doanh nghiệp thông thường sang doanh nghiệp chế xuất (25/08/2017)

Câu hỏi:Kính gửi Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc Ngày 07/01/2017 Công ty TNHH Nanotech vina đã gửi câu hỏi xin sự hướng dẫn về hoàn thuế khi chuyển đổi từ doanh nghiệp thông thường sang doanh nghiệp chế xuất...

Trả lời: Ngày 25/8/2017 Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc nhận được câu hỏi của Công ty TNHH Nanotech Vina (Công ty) trên Cổng thông tin đối thoại doanh nghiệp – Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc về việc xử lý số thuế GTGT...

 

Thuế thu nhập cá nhân (25/08/2017)

Câu hỏi: Kính gửi Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc Ngày 16/08/2017 Công ty chúng tôi có câu hỏi về thuế Thu nhập cá nhân  Ngày 23/08/2017 chúng tôi có nhận được câu trả lời trên Cổng thông tin đối thoại doanh nghiệp...

Trả lời: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc nhận được câu hỏi giải đáp chính sách thuế trên cổng thông tin đối thoại Doanh nghiệp - chính quyền về việc xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền...

 

Thuế thu nhập cá nhân (16/08/2017)

Câu hỏi:Kính gửi Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc Công ty TNHH Nanotech Vina có câu hỏi xin sự hỗ trợ hướng dẫn từ cục thuế Tỉnh Vĩnh Phúc về thuế thu nhập cá nhân: Công ty chúng tôi ký hợp đồng với người lao động...

Trả lời: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc nhận được câu hỏi giải đáp chính sách thuế trên cổng thông tin đối thoại Doanh nghiệp - chính quyền về việc xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền...

 

Chính sách thuế của doanh nghiệp chế xuất đối với hoạt động thanh lý TSCĐ (28/06/2017)

Câu hỏi: Kính gửi Cục Thuế Tỉnh Vĩnh Phúc Công ty TNHH Nanotech Vina xin gửi câu hỏi xin sự hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc  Từ ngày 28/03/2017 Công ty TNHH Nanotech vina chuyển đổi từ doanh nghiệp...

Trả lời: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc nhận được câu hỏi của Công ty TNHH Nanotech Vina trên Cổng thông tin điện tử của Ngành thuế Vĩnh Phúc hỏi về việc chính sách thuế đối với xe ô tô của doanh nghiệp chế xuất...

 

Hỏi về thu nhập chịu thuế TNCN đối với khoản tiền bảo hiểm 22% trả cho NLĐ (27/06/2017)

Câu hỏi:Công ty TNHH IM Vina thành lập theo GCN ĐT số 2163221004 ngày 22 tháng 12 năm 2016, thay đổi lần 2 ngày 08 tháng 05 năm 2017...

Trả lời: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc nhận được câu hỏi giải đáp chính sách thuế trên cổng thông tin đối thoại Doanh nghiệp - chính quyền về việc xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền...

 

V/v: hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi từ doanh nghiệp thông thường sang doanh nghiệp chế xuất (22/05/2017)

Câu hỏi:Kính gửi: Chi Cục Hải Quan Vĩnh Phúc   Công ty TNHH Nanotech Vina . Mã số thuế: 2500504591 Địa chỉ : KCN Khai Quang, P. Khai Quang, TP...

Trả lời:

 

Ấn định thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (thuế GTGTNK, thuế NK) kiểm tra sau thông quan (22/05/2017)

Câu hỏi:Kính gửi : Cục thuế Tỉnh Vĩnh Phúc Công ty TNHH Nanotech Vina có câu hỏi kính mong Cục thuế Tỉnh Vĩnh Phúc giải đáp chính sách về thuế GTGT và thuế nhập khẩu để Công ty thực hiện đúng chính sách pháp...

Trả lời:        Thực hiện việc giải đáp chính sách thuế trên cổng thông tin đối thoại doanh nghiệp - chính quyền đối với độc giả Tran Thi Thanh Loan - Công ty TNHH Nanotech Vina, Cục thuế tỉnh Vĩnh phúc...

 

Đóng dấu hóa đơn (09/05/2017)

Câu hỏi: Kính gửi : Phòng Ấn Chỉ - Cục thuế Vĩnh Phúc Công ty HHCN Lâm Viễn Vĩnh Phúc (MST 2500242917)  là Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, hoạt động trong KCN Khai Quang...

Trả lời: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc nhận được câu hỏi giải đáp chính sách thuế trên cổng thông tin đối thoại Doanh nghiệp - chính quyền về việc đóng dấu hóa đơn...

 

Mức thu nộp đoàn phí (04/05/2017)

Câu hỏi:   Xin hỏi: Công ty chúng tôi là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, có thành lập công đoàn cơ sở từ năm 2007...

Trả lời:  Tại khoản 2, Điều 1 Nghị định  Số: 191/2013/NĐ-CP  ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định:  Đối với nguồn thu đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng thực hiện theo quy định của Điều...

 

Chính sách thuế về xây dựng nhà ở cho cán bộ quản lý và chuyên gia nước ngoài làm việc tại Công ty (19/04/2017)

Câu hỏi: Ngày 03/02/2017 Công ty  chúng tôi gửi công văn xin sự giải đáp hướng dẫn từ Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc chính sách Chính sách thuế về xây dựng nhà ở cho cán bộ quản lý và chuyên gia nước ngoài làm việc...

Trả lời: THÔNG BÁO V/v giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp  Kính gửi: Công ty TNHH JAHWA VINA Cục thuế Vĩnh Phúc nhận được câu hỏi của Công ty TNHH Jahwa Vina trên cổng...

 
1234...SauCuối »Tổng số câu hỏi đã được trả lời: 394