Thông tin liên hệ:

Trung tâm nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp (Quản trị Hệ thống đường dây nóng)

Địa chỉ: Số 40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211. 3 616 618                             Fax: 0211. 3 616 018

Email: duongdaynong@vinhphuc.gov.vn          Website: www.ipavinhphuc.vn