Thông tin liên hệ:

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số 38-40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211. 3 616 618          Fax: 0211. 3 616 018

Email: ipa@vinhphuc.gov.vn, ipa@ipavinhphuc.vn          Website: www.ipavinhphuc.vn