Giới thiệu Hệ thống tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân với chính quyền Tỉnh Vĩnh Phúc

Hệ thống tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tỉnh Vĩnh Phúc (Gọi tắt là Hệ thống đường dây nóng) được xây dựng trên cơ sở nâng cấp Cổng thông tin đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc (Cổng đối thoại). Trong suốt thời gian hoạt động từ 2013 đến trước thời điểm được nâng cấp, Cổng đối thoại đã phục vụ việc tiếp nhận, giải quyết nhanh nhất các khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp gặp phải trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận.
Nhằm tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời mở rộng phạm vi hỗ trợ, giải quyết phản ánh, kiến nghị của mọi tổ chức, cá nhân, người dân trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng Hệ thống tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân với chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc.

Cụ thể:

- Gọi điện thoại đến số: 02111022

- Nhắn tin SMS theo cú pháp: VP nội dung gửi đến số 8088

- Gửi email đến địa chỉ: duongdaynong@vinhphuc.gov.vn.

- Gửi trực tiếp qua website: duongdaynong.vinhphuc.gov.vn

Thời gian trả lời: Không quá 5 ngày làm việc (với nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh).
Mọi thắc mắc về Hệ thống xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 02113.862.480 để được hỗ trợ, giải đáp.

Xin chân thành cảm ơn!