NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Chính sách nhà ở mới.
Người gửi: Phan Nhâm Chính
Ngày gửi: 03/02/2017
Nội dung: Thông tin nhà ở mới trên địa bàn tình năm 2017. 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1396898