NỘI DUNG CHI TIẾT CÂU HỎI ĐÁP

Tiêu đề câu hỏi: Hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi từ doanh nghiệp thông thường sang doanh nghiệp chế xuất
Lĩnh vực: Các khoản thuế, lệ phí trước bạ, chuyển và nhận quyền sử dụng đất
Người hỏi: Tran Thi Thanh Loan - Công ty TNHH Nanotech Vina
Ngày hỏi: 25/08/2017
Nội dung hỏi:

Kính gửi Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 07/01/2017 Công ty TNHH Nanotech vina đã gửi câu hỏi xin sự hướng dẫn về hoàn thuế khi chuyển đổi từ doanh nghiệp thông thường sang doanh nghiệp chế xuất.

Ngày 07/02/2017 Công ty chúng tôi nhận được công văn số 589/CT-KTT1 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc trả lời chúng tôi hoàn thuế ở đầu Hải quan theo  Khoản 1, Khoản 4, Khoản 5 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015.

Ngày 16/05/2017 Chúng tôi nhận được công văn số 716/HQVP - QLT của Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc trả lời về việc hoàn thuế GTGT của hàng hoá nhập khẩu sau đó xuất khẩu (hoạt động thương mại) . Theo hướng dẫn thì việc hoàn thuế là chưa thực hiện được ( chúng tôi có gửi đính kèm câu hỏi).

Để duy trì hoạt động sản xuất chúng tôi phải quay vòng vốn, do vậy chúng tôi gửi công văn Kính đề nghị Cơ quan Nhà Nước giải quyết cho chúng tôi được hoàn thuế đối với hoạt động thương mại khi chuyển đổi sang doanh nghiệp chế xuất. Vì thực tế số tiền thuế GTGT đó chúng tôi đã thực hiện nộp vào ngân sách Nhà Nước và hàng hoá chúng tôi cũng đã bán không  còn tồn kho. 

Chúng tôi có câu hỏi :

1. Hiện tại chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất số tiền thuế GTGT của hoạt động thương mại đang khấu trừ nếu không được hoàn thì phải xử lý thế nào? Cơ quan Nhà Nước nào sẽ giải quyết cho doanh nghiệp số tiền thuế đang được khấu trừ đó.

Chúng tôi rất mong sớm nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ từ các cơ quan Nhà Nước để doanh nghiệp tháo gỡ được khó khăn. 

 

 

File đính kèm

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Cơ quan trả lời: Cục Thuế tỉnh
Ngày trả lời: 01/09/2017
Nội dung trả lời:

Ngày 25/8/2017 Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc nhận được câu hỏi của Công ty TNHH Nanotech Vina (Công ty) trên Cổng thông tin đối thoại doanh nghiệp – Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc về việc xử lý số thuế GTGT khấu trừ của hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu.

          Về nội dung này, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đã có Công văn số 589/CT-KTT1 ngày 7/2/2017 trả lời Công ty về việc xác định số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ nhập khẩu sau đó xuất khẩu (hoạt động thương mại) không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo quy định tại Điểm 4b, Khoản 3, Điều 1, Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính. Số thuế GTGT nộp thừa ở khâu nhập khẩu được xử lý hoàn thuế theo quy định tại Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

          Mặt khác, theo nội dung Công văn số 716/HQVP-QLT ngày 26/5/2017 của Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc trả lời hồ sơ của Công ty thuộc trường hợp khai sai loại hình xuất khẩu, Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc sẽ tập hợp vướng mắc Công ty, báo cáo Cục Hải quan thành phố Hà Nội và có hướng dẫn sau khi nhận được trả lời.

          Căn cứ vào các Công văn trên, đề nghị Công ty TNHH Nanotech Vina tiếp tục làm việc với cơ quan Hải quan để được hướng dẫn và làm thủ tục hoàn thuế theo quy định tại Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc trả lời Công ty TNHH Nanotech Vina được biết và thực hiện./.

Đánh giá: