NỘI DUNG CHI TIẾT CÂU HỎI ĐÁP

Tiêu đề câu hỏi: Thuế thu nhập cá nhân
Lĩnh vực: Các khoản thuế, lệ phí trước bạ, chuyển và nhận quyền sử dụng đất
Người hỏi: Tran Thi Thanh Loan - Công ty TNHH Nanotech Vina
Ngày hỏi: 16/08/2017
Nội dung hỏi:

Kính gửi Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Công ty TNHH Nanotech Vina có câu hỏi xin sự hỗ trợ hướng dẫn từ cục thuế Tỉnh Vĩnh Phúc về thuế thu nhập cá nhân:

Công ty chúng tôi ký hợp đồng với người lao động thì người lao động phải chịu thuế trên thu nhập cá nhân trên tổng thu nhập nhận được từ lương của cá nhân ( lương Gross) 

Nhưng theo hợp đồng lao động đã ký, Công ty có trách nhiệm chi trả các khoản chi phí ăn ở, đi lại, và các chi phí khác cho cá nhân và sô tiền thuế TNCN tăng thêm do chi phí phát sinh thêm ngoài lương thì công ty có trách nhiệm nộp ( thu nhập là net).

Chúng tôi xin đưa ra ví dụ để làm rõ :

1. Theo hợp đồng người lao động chịu thuế trên tổng lương nhận được 

Tên

Tổng lương

Bảo hiểm

Giảm trừ

Thu nhập tính thuế

Thuế TNCN

Thực lĩnh

Văn A

11,000,000

1,000,000

9,000,000

1,000,000

50,000

   9,950,000

2. Công ty chi trả thêm khoản phát sinh ngoài 2.000.000 đồng thì công ty phải chịu thuế TNCN tăng thêm của phần chi phát sinh thêm này. 

Tên

Tổng lương

chi phí phát sinh thêm

Bảo hiểm

Giảm trừ

Thu nhập tính thuế

Thuế TNCN

Thực lĩnh

Văn A

11,000,000

2,000,000

1,000,000

9,000,000

????

????

9,950,000

 

Vậy Công ty chúng tôi gửi câu hỏi xin hướng dẫn từ Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc về thuế TNCN trong trường hợp ký hợp đồng lao động với cá nhân, Tổng thu nhập theo lương cá nhân chịu trách nhiệm nộp thuế, chi phí ngoài  phát sinh di công ty chi trả thì công ty phải nộp thuế TNCN cho phần tăng thêm.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ và hướng dẫn từ Cục thuế tỉnh VĨnh Phúc để công ty chúng tôi thực hiện khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Xin chân thanh cảm ơn! 

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Cơ quan trả lời: Cục Thuế tỉnh
Ngày trả lời: 23/08/2017
Nội dung trả lời:

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc nhận được câu hỏi giải đáp chính sách thuế trên cổng thông tin đối thoại Doanh nghiệp - chính quyền về việc xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động. Vấn đề này, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Đánh giá: