NỘI DUNG CHI TIẾT CÂU HỎI ĐÁP

Tiêu đề câu hỏi: Hỏi về thu nhập chịu thuế TNCN đối với khoản tiền bảo hiểm 22% trả cho NLĐ
Lĩnh vực: Các khoản thuế, lệ phí trước bạ, chuyển và nhận quyền sử dụng đất
Người hỏi: Người hỏi yêu cầu không nêu tên
Ngày hỏi: 27/06/2017
Nội dung hỏi:

Công ty TNHH IM Vina thành lập theo GCN ĐT số 2163221004 ngày 22 tháng 12 năm 2016, thay đổi lần 2 ngày 08 tháng 05 năm 2017. Công ty chúng tôi đang giai đoạn xây dựng nhà máy và dự kiến bắt đầu đi vào sản xuất từ tháng 07 năm 2017.

Công ty có ký hợp đồng thử việc đối với người lao động (NLĐ) và trong thời gian thử việc chúng tôi thỏa thuận với NLĐ là không đóng bảo hiểm. Tuy nhiên công ty sẽ thanh toán số tiền tương đương mức đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ theo quy định vào cùng kỳ lương đó (Theo khoản 3, điều 186- Bộ luật lao động năm 2012)

Theo khoản 2, mục a, điều 2- Thông tư 111/2013/TT-BTC

“………………

Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a)      Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.”

Theo những qui định ở trên, chúng tôi hiểu là số tiền công ty chi trả cho NLĐ tương đương mức đóng BHXH, BHYT, BHTN (tức là 22%) sẽ phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của NLĐ. Như vậy là đúng hay sai?

Công ty chúng tôi rất mong nhận được sự phúc đáp từ Cục thuế Vĩnh Phúc trong thời gian sớm nhất để chúng tôi có căn cứ chi trả cho NLĐ đúng thời hạn.

Công ty IM Vina xin chân thành cảm ơn!

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Cơ quan trả lời: Cục Thuế tỉnh
Ngày trả lời: 30/06/2017
Nội dung trả lời:

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc nhận được câu hỏi giải đáp chính sách thuế trên cổng thông tin đối thoại Doanh nghiệp - chính quyền về việc xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động. Vấn đề này, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm a, Khoản 2, Điều 8 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài Chính quy định như sau:

“2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

a) Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 2 Thông tư này.”

Căn cứ các quy định nêu trên, khoản tiền công mà Công ty TNHH IM Vina chi trả cho người lao động tương đương với mức đóng BHXH, BHYT, BHTN  được coi là khoản thu nhập từ tiền lương tiền công và phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc trả lời Công ty TNHH IM Vina được biết và thực hiện./.

Đánh giá: