NỘI DUNG CHI TIẾT CÂU HỎI ĐÁP

Tiêu đề câu hỏi: V/v: hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi từ doanh nghiệp thông thường sang doanh nghiệp chế xuất
Lĩnh vực: Không xác định lĩnh vực
Người hỏi: Tran Thi Thanh Loan - Công ty TNHH Nanotech Vina
Ngày hỏi: 22/05/2017
Nội dung hỏi:

Kính gửi: Chi Cục Hải Quan Vĩnh Phúc

 

Công ty TNHH Nanotech Vina . Mã số thuế: 2500504591

Địa chỉ : KCN Khai Quang, P. Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam; Điện thoại : 0211 3 656 830.

Công ty TNHH Nanotech Vina (Công ty) là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Hàn Quốc được Ban Quản lý các KCN cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 192043000184 lần đầu ngày 17/7/2013, thay đổi lần thứ bảy với mã số dự án số 6581177053 ngày 28/03/2017.

Loại hình doanh nghiệp: Từ ngày 28/03/2017 Công ty TNHH Nanotech Vina nhận được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bình thường trong Khu công nghiệp thành doanh nghiệp được áp dụng quy định đối với Doanh nghiệp chế xuất theo quy định của pháp luật.

Trước khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang Doanh nghiệp chế xuất,  Công ty đã thực hiện nộp, khai khấu trừ thuế GTGT của hàng hoá nhập khẩu sau đó xuất khẩu (hoạt động thương mại). Nhập khẩu mua nước ngoài đơn vị nhập theo loại hình A12 (nhập kinh doanh sản xuất) sau đó xuất bán cho công ty Sam Sung và các doanh nghiệp chế xuất theo loại hình B11 (Xuất kinh doanh, Xuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư).

Theo thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016, chi tiết tại Điểm 4b Khoản 3 Điều 1...“b) Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật Hải quan, Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các văn bản hướng dẫn.”

Nay công ty chúng tôi đã chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bình thường trong Khu công nghiệp thành doanh nghiệp được áp dụng quy định đối với Doanh nghiệp chế xuất theo quy định của pháp luật (DNCX) hưởng các chính sách của khu chế xuất, không phát sinh hoạt động chịu thuế GTGT.  

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế thì doanh nghiệp chế xuất không có phát sinh hoạt động kinh doanh chịu thuế GTGT thì không phải lập và nộp hồ sơ khai thuế GTGT hàng tháng hoặc quý cho cơ quan thuế. Vậy số tiền thuế GTGT đang khấu trừ của hoạt động thương mại sau khi chuyển sang doanh nghiệp chế xuất Công ty chúng tôi không thực hiện khấu trừ nữa. Tất cả số lượng hàng hoá nhập khẩu về sau đó chúng tôi đã xuất bán hết cho Công ty Sam Sung và các doanh nghiệp chế xuất khác, hiện tại không còn tồn kho hàng hoá.

Ngày mùng 07/02/2017 Công ty chúng tôi nhận được công văn số 589/CT-KTT1 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc trả lời về việc hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi từ DN thông thường sang DNCX (đơn vị gửi đính kèm công văn).

Vậy bằng công văn này, Công ty TNHH Nanotech Vina kính đề nghị Chi Cục Hải Quan Vĩnh Phúc hướng dẫn chúng tôi về thủ tục xin thực hiện hoàn thuế GTGT của hàng hoá nhập khẩu sau đó xuất khẩu (hoạt động thương mại) sau khi chuyển sang doanh nghiệp được áp dụng quy định đối với Doanh nghiệp chế xuất theo quy định của pháp luật.

Rất mong sớm nhận được ý kiến hướng dẫn và giúp đỡ từ Quý Chi Cục  để Công ty chúng tôi hoàn tất các thủ tục về hoàn thuế GTGT cho hoạt động thương mại này.

Xin trân trọng cảm ơn!

Chúng tôi xin gửi kèm Công văn số 589/CT-KTT1 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc. 
 

 

File đính kèm

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Cơ quan trả lời: Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc
Ngày trả lời: 26/05/2017
Nội dung trả lời:
File đính kèm:
Đánh giá: