NỘI DUNG CHI TIẾT CÂU HỎI ĐÁP

Tiêu đề câu hỏi: Đóng dấu hóa đơn
Lĩnh vực: Không xác định lĩnh vực
Người hỏi: Nguyễn Văn Thung - Công Ty HHCN Lâm Viễn Vĩnh Phúc
Ngày hỏi: 09/05/2017
Nội dung hỏi:

 Kính gửi : Phòng Ấn Chỉ - Cục thuế Vĩnh Phúc

Công ty HHCN Lâm Viễn Vĩnh Phúc (MST 2500242917)  là Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, hoạt động trong KCN Khai Quang. Ngành nghề kinh Doanh chính của Doanh nghiệp là SX phụ tùng ô tô, xe gắn máy.

Hiện nay công ty chúng tôi đang sử dụng hóa đơn đặt in để phục vụ công việc bán hàng  hóa và cung cấp dịch vụ theo quy định. Tuy nhiên, gần đây do giám đốc quản lý con dấu của Doanh nghiệp thường xuyên vắng mặt dẫn đến công việc xuất hóa đơn bán hàng của công ty bị trì trệ ( phải chờ đợi Giám đốc đóng dấu lên hóa đơn).

Vậy xin hỏi: Điều kiện  để Doanh nghiệp xuất hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ không cần đóng dấu của người bán là gì?

(Xin hãy hướng dẫn các thủ tục cần thiết để Doanh nghiệp được phát hành hóa đơn không cần đóng dấu)

Xin cảm ơn!

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Cơ quan trả lời: Cục Thuế tỉnh
Ngày trả lời: 16/05/2017
Nội dung trả lời:

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc nhận được câu hỏi giải đáp chính sách thuế trên cổng thông tin đối thoại Doanh nghiệp - chính quyền về việc đóng dấu hóa đơn. Vấn đề này, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm d, Khoản 2, Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

d) Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”

Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.”

    Căn cứ hướng dẫn nêu trên trường hợp thủ trưởng đơn vị quản lý con dấu của Doanh nghiệp thường xuyên vắng mặt không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc trả lời Công ty HHCN Lâm Viễn Vĩnh Phúc được biết và thực hiện.

Đánh giá: