NỘI DUNG CHI TIẾT CÂU HỎI ĐÁP

Tiêu đề câu hỏi: Mức thu nộp đoàn phí
Lĩnh vực: Các chính sách liên quan đến công nhân viên chức và người lao động
Người hỏi: Người hỏi yêu cầu không nêu tên
Ngày hỏi: 04/05/2017
Nội dung hỏi:

  Xin hỏi:

Công ty chúng tôi là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, có thành lập công đoàn cơ sở từ năm 2007. hàng tháng chúng tôi đang thu đoàn phí của người lao động theo mức là 1% mức lương tham gia bảo hiểm xã hội. nay người lao động kiến nghị thu đoàn phí  theo mức cố định là 15.000vnd/tháng vì lý do mức thu nhập hiện tại của người lao động còn thấp và cuộc sống của họ có nhiều khó khăn.

Vậy chúng tôi xin hỏi, nếu cty áp dụng mức thu đoàn phí cố định theo kiến nghị của người lao động là 15.000vnd/tháng có phù hợp với quy định không? xin hãy hướng dẫn cụ thể?

Xin cảm ơn!

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Cơ quan trả lời: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư
Ngày trả lời: 10/05/2017
Nội dung trả lời:

 Tại khoản 2, Điều 1 Nghị định  Số: 191/2013/NĐ-CP  ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định:  Đối với nguồn thu đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng thực hiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Căn cứ điều 26 Luật Công đoàn Việt Nam quy định đoàn phí công đoàn do
đoàn viên công đoàn đóng theo quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
         Theo điều 37 Điều lệ công đoàn và  mục 3 điều 23 quy định đối tưọng, mức đóng, tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí  (Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam) quy định: Đoàn viên ở các công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước (bao gồm cả công đoàn Công ty cổ phần mà nhà nước không giữ cổ phần chi phối); Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập hưởng tiền lương không theo bảng lương, bậc lương do Nhà nước quy định; Liên hiệp hợp tác xã; Các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; Văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam; Đoàn viên công đoàn công tác ở nước ngoài: theo quy định mức đóng đoàn phí hàng tháng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội, nhưng mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở theo quy địnhcủa Nhà nước.

Do vậy, hiện nay công ty bạn đang đóng đoàn phí theo mức là 1% mức lương tham gia bảo hiểm xã hội là đúng quy định của pháp luật.

Còn kiến nghị của người lao động đóng đoàn phí 15.000 đồng/người/tháng là không có căn cứ và chưa đúng theo quy định của Điều lệ công đoàn Việt Nam.

Theo đúng quy định tại mục 3 điều 23 trong quyết định 1908/QD-TLĐ ngày 19/12/2016 của Đoàn chủ tich Tổng LĐLĐ Việt Nam thì mức đóng đoàn phí hàng tháng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội, nhưng mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước.

Đánh giá: