NỘI DUNG CHI TIẾT CÂU HỎI ĐÁP

Tiêu đề câu hỏi: Chính sách thuế về xây dựng nhà ở cho cán bộ quản lý và chuyên gia nước ngoài làm việc tại Công ty
Lĩnh vực: Các khoản thuế, lệ phí trước bạ, chuyển và nhận quyền sử dụng đất
Người hỏi: Phùng Chung Thủy - Công ty trách nhiệm hữu hạn Jahwa Vina
Ngày hỏi: 19/04/2017
Nội dung hỏi:

 Ngày 03/02/2017 Công ty  chúng tôi gửi công văn xin sự giải đáp hướng dẫn từ Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc chính sách Chính sách thuế về xây dựng nhà ở cho cán bộ quản lý và chuyên gia nước ngoài làm việc tại Công ty chi tiết như sau:

1.        Thuế Thu nhập cá nhân đối với các chi phí điện, nước, chi phí khấu hao … liên quan đến Nhà ở cho cán bộ quản lý, chuyên gia nước ngoài làm việc tại công ty.

2.         Thuế Thu nhập doanh nghiệp về chi phí khấu hao của Nhà ở cho Cán bộ quản lý, chuyên gia nước ngoài làm việc tại Công ty.

 

Công ty chúng tôi đã cung cấp đầy đủ tài liệu bổ sung về Phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc. Nhưng đến nay Chúng tôi chưa nhận được sự hướng dẫn từ Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

Chúng tôi rất mong sớm nhận được sự hướng dẫn từ Quý Cục để chúng tôi thực hiện chính sách thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Xin trân trọng cảm ơn!

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Cơ quan trả lời: Cục Thuế tỉnh
Ngày trả lời: 26/04/2017
Nội dung trả lời:

THÔNG BÁO

V/v giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp


 Kính gửi: Công ty TNHH JAHWA VINA

Cục thuế Vĩnh Phúc nhận được câu hỏi của Công ty TNHH Jahwa Vina trên cổng thông tin đối thoại Doanh nghiệp- Chính Quyền: V/v thuế thu nhập cá nhân cho chuyên gia nước ngoài làm việc tại Công ty, thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí khấu hao của Nhà ở cho chuyên gia. Qua nghiên cứu các quy định về thuế TNCN quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính; về thuế TNDN quy định tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 và Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính thì còn có các vướng mắc về chính sách thuế TNCN, thuế TNDN  liên quan đến dự án xây dựng nhà ở cho chuyên gia nước ngoài của Công ty TNHH JAHWA VINA. Do đó, ngày 25/4/2017, Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc đã có công văn số 2646/CT-TTHT: “V/v đề nghị hướng dẫn chính sách thuế TNCN và thuế TNDN” báo cáo Tổng Cục thuế được biết và đề nghị Tổng Cục thuế hướng dẫn thực hiện.

Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc thông báo để Công ty TNHH JAHWA VINA được biết, khi có văn bản hướng dẫn của Tổng Cục thuế, Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc sẽ thông báo đến Công ty được biết và thực hiện./.

Đánh giá: