NỘI DUNG CHI TIẾT CÂU HỎI ĐÁP

Tiêu đề câu hỏi: Phế liệu khi kết thúc hợp đồng gia công bán vào nội địa
Lĩnh vực: Môi trường
Người hỏi: Tran Thi Thanh Loan - Công ty TNHH Nanotech Vina
Ngày hỏi: 17/04/2017
Nội dung hỏi:

 Kính gửi: Sở Tài Nguyên và Môi Trường Vĩnh Phúc

 

Công ty TNHH NANOTECH VINA – được thành lập theo giấy chứng nhận đầu tư  số 192043000184 ngày 17 tháng 07 năm 2013.Mã số thuế: 2500504591. địa chỉ: KCN Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc .Xin gửi tới quý cơ quan lời chào trân trọng và xin trình bày tới quý cơ quan một việc như sau:

             Công ty chúng tôi thực hiện hợp đồng gia công cho DNCX mặt hàng linh kiện điện tử cho điện thoại di động. Khi kết thúc hợp đồng gia công, toàn bộ phế liệu, phế phẩm (nhựa dạng vụn và sắt dạng vụn) thu được từ quá trình sản xuất gia công, bên thuê gia công  đồng ý cho chúng tôi (bên nhận gia công) được xử lý phế liệu đó. Do vậy, công ty chúng tôi xử lý bán lại cho công ty nội địa được cơ quan Nhà nước cấp phép về thu gom xử lý phế liệu.

 

            Theo Khoản4 Điều 10 Nghị định Số 134/2016/NĐ-CP quy định . Phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế nhập khẩu khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan hải quan.

Thủ tục hải quan theo quy định tại Khoản 5, Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính khi thay đổi mục đích sử dụng và chuyển tiêu thụ nội địa.

Tại mục C khoản 1 điều 21 thông tư 38 38/2015/TT-BTC : c) Hàng hóa khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, khi chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng cũng phải được cơ quan cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu đồng ý bằng văn bản;

 

 Bằng công văn này công ty xin được hỏi: Công ty chúng tôi có phải xin sự cấp phép của Sở Tài Nguyên và Môi Trường Vĩnh Phúc về  phế liệu, phế phẩm của hợp đồng gia công khi bán cho doanh nghiệp nội địa không?

 

Chúng tôi rất mong sớm nhận được sự phản hổi từ Quý cơ quan để chúng tôi thực hiện đúng theo các văn bản pháp luật của Nhà nước.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Cơ quan trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày trả lời: 24/04/2017
Nội dung trả lời:

 Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, quy định: Việc thu gom, vận chuyển chất thải từ khu phi thuế quan, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất vào nội địa được thực hiện thống nhất như đối với chất thải ngoài khu phi thuế quan, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất theo quy định tại Nghị định này; không áp dụng quy định tại Chương VIII Nghị định này đối với phế liệu từ khu phi thuế quan, khu chế xuất và doanh nghiệp chế xuất. Do đó, Công ty thực hiện việc thu gom, vận chuyểnphế liệu, phế phẩm như đối với chất thải.

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu và Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu. Phế liệu, phế phẩm của Công ty khi muốn tiêu hủy thì bên cạnh việc thực hiện các quy định về Hải quan và Thuế thì Công ty phải chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý chất thải theo quy định. Do vậy, khi Công ty muốn thực hiện tiêu hủy phế liệu, Công ty phải gửi văn bản thông báo về Sở Tài nguyên và Môi trường, trong đó nêu rõ thành phần, khối lượng hàng hóa cần tiêu hủy, phương án tiêu hủy, đính kèm bản sao hợp đồng với đơn vị có giấy phép xử lý để tiến hành xử lý tiêu hủy.

Sau khi nhận được văn bản, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành xem xét phương án tiêu hủy và có văn bản trả lời việc xử lý, tiêu hủy hàng hóa của Công ty. Về khối lượng hàng hóa tiêu hủy, Công ty có trách nhiệm báo cáo với cơ quan Hải quan để kiểm tra, giám sát.

Đánh giá: