NỘI DUNG CHI TIẾT CÂU HỎI ĐÁP

Tiêu đề câu hỏi: THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA GIA CÔNG
Lĩnh vực: Các hoạt động liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
Người hỏi: Vân Anh - Công ty TNHH Kỹ Thuật Okamoto Việt Nam
Ngày hỏi: 12/04/2017
Nội dung hỏi:

 Công ty TNHH Kỹ thuật Okamoto Việt Nam có địa chỉ tại Lô CN12, KCN Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Xin được gửi lời chào trân trọng và trình bày vấn đế như sau.

Công ty chúng tôi là Doanh nghiệp chế xuất đầu tư vào KCN Khai Quang từ năm 2013 với ngành nghề đăng ký kinh doanh " Sản xuất các loại đinh vít, đinh tán, sản phẩm tiện và các bộ phận cho thiết bị, dụng cụ và máy móc". Hiện nay chúng tôi vẫn đang thực hiện quyền Nhập khẩu - Xuất khẩu của doanh nghiệp EPE với nội dung đăng ký trên.

Theo Khoản 1, 2, 3 Điều 54, Mục 1, Chương III Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 như sau:

Chương III

THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA GIA CÔNG

CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI; HÀNG HÓA LÀ NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ NHẬP KHẨU ĐỂ SẢN XUẤT HÀNG XUẤT KHẨU; HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

Mục 1: Quy định chung

Điều 1. Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu

Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, hàng chế xuất gồm:

1. Nguyên liệu, bán thành phẩm, linh kiện, cụm linh kiện trực tiếp tham gia vào quá trình gia công, sản xuất để cấu thành sản phẩm xuất khẩu;

2. Nguyên liệu, vật tư trực tiếp tham gia vào quá trình gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu nhưng không trực tiếp chuyển hoá thành sản phẩm hoặc không cấu thành thực thể sản phẩm;

Câu hỏi 1:

Với nội dung đăng ký kinh doanh hiện tại, Công ty chúng tôi có thể nhập khẩu bán thành phẩm, linh kiện, cụm linh kiện... về gia công và xuất khẩu cho bên thứ 3 mà không cần phải thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không ?

Câu hỏi 2:

Trường hợp Công ty chúng tôi có thể nhập khẩu bán thành phẩm với trọng lượng là 10gram về gia công hoàn thiện công đoạn ( như đánh bóng bề mặt sản phẩm ...) và phát sinh lượng phế liệu là 1gram. Như vậy có thể coi hoạt động này thực hiện quyền Nhập khẩu - Xuất khẩu không ?

Kính mong nhận được sự hỗ trợ từ Quý ban và Quý Chi Cục

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Cơ quan trả lời: Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc
Ngày trả lời: 26/04/2017
Nội dung trả lời:
File đính kèm:
Đánh giá: