NỘI DUNG CHI TIẾT CÂU HỎI ĐÁP

Tiêu đề câu hỏi: Hỏi về đơn vị tiền tệ sử dụng trên Báo cáo tài chính
Lĩnh vực: Các khoản thuế, lệ phí trước bạ, chuyển và nhận quyền sử dụng đất
Người hỏi: Người hỏi yêu cầu không nêu tên
Ngày hỏi: 27/03/2017
Nội dung hỏi:

 

Công ty TNHH IM Vina thành lập theo GCN ĐT cấp lần đầu ngày 22/12/2016, hiện nay công ty chúng tôi đang trong giai đoạn thực hiện xây dựng nhà xưởng, chưa phát sinh hoạt động nhập khẩu và xuất khẩu. Theo yêu cầu của Lãnh đạo, Công ty chúng tôi muốn sử dụng đơn vị tiền tệ là USD khi lập BCTC, vậy tôi muốn hỏi chúng tôi có được sử dụng tiền tệ là USD để lập BCTC hay không? Nếu muốn đăng ký sử dụng đơn vị tiền tệ này thì chúng tôi cần làm những thủ tục gì và nộp cho cơ quan nào? Thời hạn đăng ký là khi nào?
Kính mong Cục Thuế Vĩnh Phúc phúc đáp câu hỏi của chúng tôi trong thời gian sớm nhất!
Công ty IM Vina xin trân trọng cảm ơn!
File đính kèm

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Cơ quan trả lời: Cục Thuế tỉnh
Ngày trả lời: 03/04/2017
Nội dung trả lời:

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc nhận được câu hỏi giải đáp chính sách thuế trên cổng thông tin đối thoại Doanh nghiệp - chính quyền về việc lựa chọn đơn vị tiền tệ trên Báo cáo tài chính. Vấn đề này, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1, Điều 4, Chương I, Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính quy định như sau:

“1. Doanh nghiệp có nghiệp vụ thu, chi chủ yếu bằng ngoại tệ căn cứ vào quy định của Luật Kế toán, để xem xét, quyết định lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán và chịu trách nhiệm về quyết định đó trước pháp luật. Khi lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán, doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.”

Tại Điều 5, Chương I, Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính quy định như sau:

 Điều 5. Chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng đơn vị tiền tệ trong kế toán là ngoại tệ sang Đồng Việt Nam

1. Doanh nghiệp sử dụng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ trong kế toán thì đồng thời với việc lập Báo cáo tài chính theo đơn vị tiền tệ trong kế toán (ngoại tệ) còn phải chuyển đổi Báo cáo tài chính sang Đồng Việt Nam khi công bố và nộp Báo cáo tài chính cho cơ quan quản lý Nhà nước.

2. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng đơn vị tiền tệ kế toán là ngoại tệ sang Đồng Việt Nam, trình bày thông tin so sánh được thực hiện theo quy định tại Chương III Thông tư này.

3. Khi chuyển đổi Báo cáo tài chính được lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam, doanh nghiệp phải trình bày rõ trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính những ảnh hưởng (nếu có) đối với Báo cáo tài chính do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.”

Tại Điều 107, Chương III, Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính quy định như sau:

            “Điều 107. Đồng tiền sử dụng để lập Báo cáo tài chính khi công bố ra công chúng và nộp các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước tại Việt Nam

1. Báo cáo tài chính được sử dụng để công bố ra công chúng và nộp các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước tại Việt Nam phải được trình bày bằng Đồng Việt Nam.Trường hợp doanh nghiệp lập Báo cáo tài chính bằng đồng ngoại tệ thì phải chuyển đổi Báo cáo tài chính ra Đồng Việt Nam khi công bố ra công chúng và nộp các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước tại Việt Nam.”

Căn cứ các quy định nêu trên và tài liệu bổ sung gửi kèm, Công ty được quyết định sử dụng ngoại tệ USD làm đơn vị tiền tệ trong  kế toán và chịu trách nhiệm về quyết định đó trước pháp luật. Khi sử dụng đơn vị tiền tệ USD trong kế toán Công ty phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp được biết. Công ty lập Báo cáo tài chính bằng đồng ngoại tệ thì phải chuyển đổi Báo cáo tài chính ra Đồng Việt Nam khi công bố ra công chúng và nộp các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước tại Việt Nam.

(Hiện nay Chính phủ đã ban hành Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016: Quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Khi có Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 174/2016/NĐ-CP của Bộ Tài Chính thì Công ty phải thực hiện theo hướng dẫn của thông tư mới.)

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc trả lời Công ty TNHH IM Vina được biết và thực hiện.

Đánh giá: