NỘI DUNG CHI TIẾT CÂU HỎI ĐÁP

Tiêu đề câu hỏi: Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng quyền thuê lại QSDĐ và tài sản gắn liền trên đất cho DNCX
Lĩnh vực: Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
Người hỏi: Tran Thi Thanh Loan - Công ty TNHH Nanotech Vina
Ngày hỏi: 23/02/2017
Nội dung hỏi:

Công ty TNHH NANOTECH VINA. Mã số thuế: 2500504591

Doanh nghiệp kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Trụ sở chính hoạt động sản xuất kinh doanh tại KCN Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, T.Vĩnh Phúc

Công ty được thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư số : 192.043.000184  do Ban quản lý các khu Công nghiệp Tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 17/7/2013;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sửa đổi lần 6 với mã số dự án là cấp ngày 28/11/2016 về mở rộng thuê thêm đất tại Lô CN04, Khu công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; diện tích 15.022 m2 để đầu tư mở rộng.

Tiến độ đang thực hiện xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị và tuyển dụng lao động để nhanh chóng đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh dự kiến vào quý II/2017.

Năm 2017, Công ty chúng tôi thực hiện chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê tại Khu công nghiệp Khai Quang, Phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc với diện tích 17,572.5 m2 cho Công ty TNHH Jahwa Vina (Jahwa Vina là doanh nghiệp chế xuất)  

Nanotech Vina  di chuyển địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh về Lô CN04, Khu công nghiệp Bá Thiện, Huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc với diện tích 15.022 m2

Vậy chúng tôi gửi công văn kính đề nghị Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc hướng dẫn về chính sách thuế GTGT và thuế TNDN về việc chuyển nhượng quyền thuê lại đất và tài sản gắn liền với đất tại KCN Khai Quang của Công ty TNHH Nanotech Vina ( doanh nghiệp thông thường kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) cho công ty TNHH Jahwa Vina (doanh nghiệp chế xuất) chi tiết như sau:

1.     Công ty TNHH Nanotech vina áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối hoạt động bán tài sản gắn liền với đất cho công ty Jahwa Vina ?

2.     Thủ tục Hải quan đối với hoạt động chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất như thế nào?

Hồ sơ gửi kèm

-         Hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất

File đính kèm

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Cơ quan trả lời: Cục Thuế tỉnh
Ngày trả lời: 27/02/2017
Nội dung trả lời:

Ngày 23/02/2017, cơ quan Thuế đã nhận được Câu hỏi trên Cổng thông tin đối thoại Doanh nghiệp- Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc của Công ty TNHH Nanotech Vina (Công ty) hỏi về việc chính sách thuế.

          Căn cứ Quyết định 745/QĐ-TCT ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, để có căn cứ hướng dẫn Công ty thực hiện chính sách thuế, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Công ty gửi bổ sung cho cơ quan Thuế bản phô tô những hồ sơ sau:

- Quyết định giao đất của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với lô đất chuyển nhượng;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Hợp đồng thuê đất với nhà nước hoặc Hợp đồng thuê đất gắn với cơ sở hạ tầng thuộc lô đất chuyển nhượng;

- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm cho phép Doanh nghiệp chuyển nhượng đất thuê;

- Giấy chứng nhận đầu tư Lần 1 và Lần 6;

Tài liệu bổ sung Công ty gửi về địa chỉ: Phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc – Đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc thông báo để Công ty TNHH Nanotech Vina được biết, thực hiện./.

Đánh giá: