NỘI DUNG CHI TIẾT CÂU HỎI ĐÁP

Tiêu đề câu hỏi: Hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi từ doanh nghiệp thông thường sang doanh nghiệp chế xuất
Lĩnh vực: Các khoản thuế, lệ phí trước bạ, chuyển và nhận quyền sử dụng đất
Người hỏi: Tran Thi Thanh Loan - Công ty TNHH Nanotech Vina
Ngày hỏi: 07/01/2017
Nội dung hỏi:

Kính gửi:Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Công ty TNHH Nanotech Vina . Mã số thuế: 2500504591

Công ty TNHH Nanotech Vina (Công ty) là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Hàn Quốc được Ban Quản lý các KCN cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 192043000184 lần đầu ngày 17/7/2013, thay đổi lần thứ sáu với mã số dự án số 6581177053 ngày 28/11/2016.

Trụ sở chính của Công ty đặt tại KCN Khai Quang, P.Khai Quang, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam ; Vốn đầu tư 15.000.000 USD, trong đó: vốn điều lệ 3.000.000 USD. Quá trình đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh công ty mở rộng địa điểm sản xuất kinh doanh thứ hai tại Lô CN04, KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên, kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Hiện tại Công ty đang thực hiện nộp, khai khấu trừ thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu và hàng hoá nhập khẩu sau đó xuất khẩu (hoạt động thương mại).

Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu công ty đã nộp hồ sơ xin hoàn thuế GTGT đến hết tháng 11/2016, còn thuế GTGT của hàng hoá nhập khẩu sau đó xuất khẩu (hoạt động thương mại) thì đang thực hiện khai khấu trừ thuế đến hết tháng 11/2016 với số tiền là 5,078,512,403 đồng Việt Nam.

Theo thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016, chi tiết tại điểm 4b Khoản 3 Điều 1...“ b)Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật Hải quan...”. Nhưng Công ty chúng tôi đang làm thủ tục chuyển đổi loại hình thành doanh nghiệp chế xuất (DNCX) hưởng các chính sách của khu chế xuất, không phát sinh hoạt động chịu thuế GTGT.  

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế thì doanh nghiệp chế xuất không có phát sinh hoạt động kinh doanh chịu thuế GTGT thì không phải lập và nộp hồ sơ khai thuế GTGT hàng tháng hoặc quý cho cơ quan thuế. Vậy số tiền thuế GTGT đang khấu trừ của hoạt động thương mại sau khi chuyển sang doanh nghiệp chế xuất Công ty chúng tôi không thực hiện khấu trừ nữa.

Bằng công văn này, Công ty chúng tôi xin ý kiến hướng dẫn từ Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc về việc xin thực hiện hoàn thuế GTGT của hàng hoá nhập khẩu sau đó xuất khẩu (hoạt động thương mại) khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang doanh nghiệp chế xuất.

Rất mong sớm nhận được ý kiến hướng dẫn và giúp đỡ từ Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc để Công ty sớm hoàn tất tất các thủ tục về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

 

Xin trân trọng cảm ơn!

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Cơ quan trả lời: Cục Thuế tỉnh
Ngày trả lời: 12/01/2017
Nội dung trả lời:

Ngày 07/01/2017, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc nhận được câu hỏi chính sách thuế trên Cổng thông tin đối thoại Doanh nghiệp- Chính quyền của Công ty TNHH Nanotech Vina.

MST: 2500504591

Địa chỉ: KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Để có căn cứ trả lời Công ty TNHH Nanotech Vina, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Công ty TNHH Nanotech Vina cung cấp tài liệu sau:

1.  Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu và các lần bổ sung (nếu có).

2.  Các văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền các lần điều chỉnh bổ sung Giấy chứng nhận đầu tư.

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc thông báo để Công ty TNHH Nanotech Vina bổ sung đủ thủ tục hồ sơ tài liệu trên về Cục Thuế theo địa chỉ: Phòng TTHT NNT- Cơ sở 2 Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc - Đường Lý Thái Tổ - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc thông báo để Công ty TNHH Nanotech Vina được biết để bổ sung đủ hồ sơ tài liệu trên./.

Đánh giá: