NỘI DUNG CHI TIẾT CÂU HỎI ĐÁP

Tiêu đề câu hỏi: Cách kê khai và nộp thuế TNCN cho lao động người nước ngoài có thu nhập cả ở Việt Nam và nước ngoài
Lĩnh vực: Không xác định lĩnh vực
Người hỏi: Đường Trọng Khang - Hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày hỏi: 29/12/2016
Nội dung hỏi:

Bên mình có cán bộ nhân viên là người nước ngoài, thuộc đối tượng cá nhân cư trú, có thu nhập ở cả VN và Nhật Bản. Vậy đối với khoản thu nhập ở Nhật, TN chịu thuế TNCN là khoản gross (bao gồm khoản BHXH bắt buộc phải đóng) hay khoản net (lương thực nhận sau khi đã trừ đi BHXH tại Nhật)

Hiện tại chúng tôi đang kê khai như sau: Khoản thu nhập ở VN kê khai mẫu 02/KK theo quý; khoản thu nhập ở Nhật kê khai mẫu 07/KK theo quý. Tuy nhiên cuối năm quyết toán, sau khi tính tổng thu nhập chịu thuế năm, số thuế TNCN phải nộp trong năm sẽ lớn hơn tổng số thuế TNCN đã kê khai và nộp hàng quý. Chúng tôi có thắc mắc về cách kê khai và nộp thuế trên.

(Câu hỏi trong Hội thảo “Cập nhật những thay đổi đáng chú ý trong các quy định về thuế và hải quan năm 2016” ngày 26/8/2016 do IPA Vinh Phuc phối hợp với Deloitte tổ chức)

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Cơ quan trả lời: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư
Ngày trả lời: 29/12/2016
Nội dung trả lời:

 Câu trả lời của đơn vị Công ty TNHH Deloitte Việt Nam:

1. Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - các khoản giảm trừ

Thu nhập chịu thuế tại Việt Nam là khoản gross ở Nhật, chưa trừ đi các khoản bảo hiểm và các khoản giảm trừ khác.

Trường hợp cá nhân đóng bảo hiểm bắt buộc tại Nhật thì phần này sẽ được trừ cho mục đích tính thuế TNCN tại Việt Nam nếu có đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh khoản bảo hiểm này là bắt buộc tại Nhật và đã thực tế nộp tại Nhật.

2. Đối với phần thu nhập trả bởi văn phòng đại diện, hàng quý, văn phòng đại diện sẽ thực hiện khấu trừ và kê khai trên tờ khai quý của VPDD (mẫu tờ khai 02/KK). Đối với thu nhập trả trực tiếp từ công ty mẹ bên nước ngoài sẽ được kê khai theo quý dưới mã số thuế cá nhân (mẫu tờ khai 07/KK). Như thông tin được cung cấp, Deloitte hiểu rằng VPDD đang thực hiện đúng theo quy định.

3. Đối với việc phát sinh thêm nghĩa vụ thuế TNCN ở thời điểm quyết toán có thể do 1 trong 2 nguyên nhân sau:

- Thu nhập tính thuế cả năm là tổng của cả hai nguồn thu nhập được kê khai trong năm và cuối năm, thu nhập tính thuế bình quân tháng = tổng thu nhập tính thuế/12tháng. Thu nhập tính thuế bình quân tháng này có thể chịu mức thuế suất cao hơn mức thuế suất của thu nhập tính thuế thành phần trong năm do vậy sẽ phát sinh thêm nghĩa vụ thuế phải nộp.

- Nguyên nhân thứ hai có thể do kê khai thiếu thu nhập nào đó trong năm và cuối năm bổ sung thêm vào quyết toán nên phát sinh thêm số thuế phải nộp.

(Câu trả lời mang tính tham khảo; Các doanh nghiệp muốn có thông tin câu trả lời chính thức của các sở ngành xin hãy liên hệ đến Cổng đối thoại)

Đánh giá: