NỘI DUNG CHI TIẾT CÂU HỎI ĐÁP

Tiêu đề câu hỏi: Kê khai tính thuế TNCN đối với trợ cấp tiền thuê nhà của lao động nước ngoài
Lĩnh vực: Không xác định lĩnh vực
Người hỏi: Đường Trọng Khang - Hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày hỏi: 29/12/2016
Nội dung hỏi:

 Trong năm hàng tháng lương của chuyên gia nước ngoài nhận được khoảng 1000$, khi so sánh để tính 15% thu nhập để tính trợ cấp tiền thuê nhà thì thấp hơn nhiều so với tiền thuê nhà thực tế. Cuối năm công ty trả thưởng cao và nếu tính thu nhập trung bình tháng (thu nhập cả năm/12 tháng) thì 15% thu nhập lại cao hơn tiền thuê nhà, như vậy khi tính thuế hàng tháng thì trợ cấp tiền thuê nhà tính thuế TNCN là 15% và công ty kê khai đúng như vậy. Vậy có rủi ro gì trong trường hợp này không?

(Câu hỏi trong Hội thảo “Cập nhật những thay đổi đáng chú ý trong các quy định về thuế và hải quan năm 2016” ngày 26/8/2016 do IPA Vinh Phuc phối hợp với Deloitte tổ chức)

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Cơ quan trả lời: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư
Ngày trả lời: 29/12/2016
Nội dung trả lời:

 Câu trả lời của đơn vị Công ty TNHH Deloitte Việt Nam:

Về nguyên tắc, thuế TNCN được xác định theo thời điểm trả thu nhập. Do đó, tiền nhà chịu thuế hàng tháng sẽ được xác định căn cứ trên tiền nhà thực tế hàng tháng trả ra và thu nhập thực tế hàng tháng.

Bên cạnh đó, theo quy định, việc tính toán thuế TNCN trong năm là tạm tính và sẽ được tính toán lại vào thời điểm quyết toán. Theo đó, dựa trên thông tin được cung cấp và đánh giá của Deloitte, Công ty đang thực hiện theo đúng quy định.

(Câu trả lời mang tính tham khảo; Các doanh nghiệp muốn có thông tin câu trả lời chính thức của các sở ngành xin hãy liên hệ đến Cổng đối thoại)

Đánh giá: