NỘI DUNG CHI TIẾT CÂU HỎI ĐÁP

Tiêu đề câu hỏi: Ưu đãi thuê TNDN đối với thu nhập phát sinh từ hoạt động cho thuê nhà xưởng chưa sử dụng
Lĩnh vực: Không xác định lĩnh vực
Người hỏi: Đường Trọng Khang - Hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày hỏi: 29/12/2016
Nội dung hỏi:

 Trong giấy phép đầu tư công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN là miễn thuế 4 năm, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo với dự án. Khi công ty phát sinh thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà xưởng dù chưa sử dụng hết thì thu nhập đó có được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN ghi trong giấy chứng nhận đầu tư hay không?
(Câu hỏi trong Hội thảo “Cập nhật những thay đổi đáng chú ý trong các quy định về thuế và hải quan năm 2016” ngày 26/8/2016 do IPA Vinh Phuc phối hợp với Deloitte tổ chức)

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Cơ quan trả lời: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư
Ngày trả lời: 29/12/2016
Nội dung trả lời:

 Câu trả lời của đơn vị Công ty TNHH Deloitte Việt Nam:

Câu hỏi không đưa ra thông tin cụ thể về ưu đãi thuế TNDN, vì vậy Deloitte trả lời về mặt nguyên tắc như sau:

- Trường hợp hiện tại Công ty được hưởng ưu đãi theo ngành nghề kinh doanh: Thu nhập từ hoạt động cho thuê không thuộc danh mục ngành nghề ưu đãi thuế TNDN nên thu nhập từ hoạt động này không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định.

- Trường hợp hiện tại Công ty được hưởng ưu đãi theo địa bàn ưu đãi đầu tư: Khoản 2, Điều 10, Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định như sau:

"b) Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều này."

Theo đó có thể hiểu toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động SXKD trên địa bàn ưu đãi theo Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định trên, ngoại trừ thu nhập đặc thù nêu tại Điểm a,b,c liệt kê tại Khoản 1 Điều 18 (thu nhập từ chuyện nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản...). Ngoài ra Công ty nên lưu ý rà soát hợp đồng cho thuê nhà xưởng ký với đối tác để tránh rủi ro hoạt động này được phân loại vào thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo quy định rất cụ thể tại Khoản 2, Điều 16, Thông tư 78/2014/TT-BTC.

(Câu trả lời mang tính tham khảo; Các doanh nghiệp muốn có thông tin câu trả lời chính thức của các sở ngành xin hãy liên hệ đến Cổng đối thoại)

Đánh giá: