NỘI DUNG CHI TIẾT CÂU HỎI ĐÁP

Tiêu đề câu hỏi: Một số thắc mắc về lương và phụ cấp cho lao động người nước ngoài
Lĩnh vực: Không xác định lĩnh vực
Người hỏi: Đường Trọng Khang - Hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày hỏi: 16/12/2016
Nội dung hỏi:

 1. Tiền ăn và tiền thuê nhà của các chuyên gia sang VN làm việc dài hơn 90 ngày nhưng chưa có giấy phép lao động thì xử lý như thế nào để tính thuế TNCN?

2. Những lao động nước ngoài sang làm việc tại VN nhưng trên 45 tuổi thì có phải đóng BHXH bắt buộc không? Nếu không thì phải đóng những loại bảo hiểm nào, mức đóng ?

2. Lương thử việc của 1 phiên dịch là 1.500USD/tháng nhưng DN chưa đóng BHXH, chưa trừ 1 chi phí nào, chuyển khoản 1.500$/tháng. Doanh nghiệp phải xử lý như thế nào?

(Câu hỏi trong Hội thảo “Cập nhật những thay đổi đáng chú ý trong các quy định về thuế và hải quan năm 2016” ngày 26/8/2016 do IPA Vinh Phuc phối hợp với Deloitte tổ chức)

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Cơ quan trả lời: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư
Ngày trả lời: 16/12/2016
Nội dung trả lời:

 Câu trả lời của đơn vị Công ty TNHH Deloitte Việt Nam:

1. Theo Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn hiện hành, căn cứ tính thuế TNCN dựa trên thu nhập thực nhận và tình trạng cư trú của người lao động, không phụ thuộc vào việc người lao động đã được cấp giấy phép lao động hay chưa. Theo đó, DN căn cứ theo tình trạng cư trú và việc chi trả thực tế các khoản phúc lợi (tiền ăn, tiền nhà) cho người lao động để xác định thuế TNCN theo các quy định.

2. Lao động nước ngoài không thuộc đối tượng tham gia BHXH và BHTN bắt buộc theo quy định của Luật BHXH và Luật việc làm; tuy nhiên lao động nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên hoặc là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương sẽ thuộc đối tượng bắt buộc phải tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT (không phụ thuộc vào độ tuổi). Mức đóng BHYT hiện hành được quy định tại Quyết định số 959/QĐ-BHXH của Cơ quan BHXH Việt Nam, theo đó mức đóng hàng tháng sẽ bằng 4,5% mức tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%; người lao động đóng 1,5%.

3. Theo quy định hiện hành về BHYT, BHXH và BHTN, người lao động theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 03 tháng không thuộc đối tượng bắt buộc phải tham gia các loại bảo hiểm này. Do đó, người lao động trong thời gian thử việc không bắt buộc phải tham gia các loại bảo hiểm trên và quy định hiện hành tại Bộ Luật lao động cũng không yêu cầu phải có các nội dung thỏa thuận về các loại bảo hiểm này trong hợp đồng thử việc. Tuy nhiên công ty cần lưu ý phải nộp thuế TNCN vãng lai trên số tiền chi trả.

(Câu trả lời mang tính tham khảo; Các doanh nghiệp muốn có thông tin câu trả lời chính thức của các sở ngành xin hãy liên hệ đến Cổng đối thoại)

Đánh giá: