NỘI DUNG CHI TIẾT CÂU HỎI ĐÁP

Tiêu đề câu hỏi: Hướng xử lý hình thức nhập nguyên phụ liệu H11
Lĩnh vực: Không xác định lĩnh vực
Người hỏi: Đường Trọng Khang - Hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày hỏi: 16/12/2016
Nội dung hỏi:

 Hướng xử lý đối với hình thức nhập nguyên phụ liệu theo mã loại hình H11 được thực hiện như thế nào?
(Câu hỏi trong Hội thảo “Cập nhật những thay đổi đáng chú ý trong các quy định về thuế và hải quan năm 2016” ngày 26/8/2016 do IPA Vinh Phuc phối hợp với Deloitte tổ chức)

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Cơ quan trả lời: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư
Ngày trả lời: 16/12/2016
Nội dung trả lời:

 Câu trả lời của đơn vị Công ty TNHH Deloitte Việt Nam:

Nguyên phụ liệu nhập theo mã loại hình H11 thường là loại không có hợp đồng mua bán và không thanh toán cho bên bán. Nếu lượng nguyên phụ liệu này sau đó vẫn được đưa vào phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế thông thường thì chi phí mua cũng như các loại thuế đã nộp ở khâu nhập khẩu vẫn sẽ được khấu trừ các loại thuế tương ứng (thuế GTGT, thuế TNDN) nếu thỏa mãn các điều kiện về hồ sơ chứng từ. Ngoài ra, nếu doanh nghiệp là DNCX hoặc DN nội địa thông thường đưa lượng NVL này phục vụ hoạt động sản xuất xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu thì số thuế nhập khẩu đã nộp khâu đầu vào cũng sẽ được hoàn thuế nếu thỏa mãn các điều kiện về hồ sơ chứng từ. Trong trường hợp như vậy, doanh nghiệp cũng sẽ phải hạch toán lượng NVL này vào sổ sách kế toán và số liệu tồn kho để tổng hợp lên báo cáo quyết toán cuối năm theo quy định.

(Câu trả lời mang tính tham khảo; Các doanh nghiệp muốn có thông tin câu trả lời chính thức của các sở ngành xin hãy liên hệ đến Cổng đối thoại)

Đánh giá: