NỘI DUNG CHI TIẾT CÂU HỎI ĐÁP

Tiêu đề câu hỏi: Chi phí cho xe đưa đón nhân viên có tính vào thu nhập chịu thuế?
Lĩnh vực: Không xác định lĩnh vực
Người hỏi: Đường Trọng Khang - Hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày hỏi: 16/12/2016
Nội dung hỏi:

 Chi phí cho xe đưa đón nhân viên không được tính vào thu nhập chịu thuế. Vậy quy chế công ty, HĐLĐ phải quy định như thế nào?
(Câu hỏi trong Hội thảo “Cập nhật những thay đổi đáng chú ý trong các quy định về thuế và hải quan năm 2016” ngày 26/8/2016 do IPA Vinh Phuc phối hợp với Deloitte tổ chức)

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Cơ quan trả lời: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư
Ngày trả lời: 16/12/2016
Nội dung trả lời:

 Câu trả lời của đơn vị Công ty TNHH Deloitte Việt Nam:

Theo quy định tại khoản 4, điều 11, thông tư 92/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tiết đ.5 điểm đ, khoản 2, điều 2, thông tư 111/2013/TT-BTC: "Đối với khoản chi về phương tiện phục vụ đưa đón người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động theo quy chế của đơn vị"

Do đó, trong trường hợp công ty bố trí phương tiện đưa đón nhân viên,  được nêu rõ trong quy chế công ty thì sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN. Trường hợp Công ty chi tiền mặt cho cá nhân thì vẫn phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

(Câu trả lời mang tính tham khảo; Các doanh nghiệp muốn có thông tin câu trả lời chính thức của các sở ngành xin hãy liên hệ đến Cổng đối thoại)

Đánh giá: