NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Về việc thủ tục chuyển địa điểm dự án từ Hà Nội về Vĩnh Phúc
Người gửi: Đặng Hữu Luân
Ngày gửi: 29/09/2021
Nội dung:

Xin kính chào Quý Cơ quan,

Tôi tên là Đặng Hữu Luân, hiện đang làm việc tại Công ty TNHH Sindoh Vina.

Tôi xin có một đề nghị và kính chuyển thông tin liên quan đến việc triển khai làm thủ tục Chuyển địa điểm kinh doanh dự án từ thành phố Hà Nội về tỉnh Vĩnh Phúc qua đây (Quý cơ quan vui lòng xem file đính kèm).

Kính mong Quý cơ quan xem xét, quan tâm và hỗ trợ cho công ty chúng tôi để chúng tôi thực hiện chuyển dự án về tỉnh Vĩnh Phúc và hoạt động ổn định lâu dài.

Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Trân trọng!

File đính kèm

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi: 05/10/2021 (Đúng hạn)
Nội dung:

Kính gửi Quý doanh nghiệp, 

Sau khi nhận được câu hỏi của Quý Doanh nghiệp, chúng tôi xin phúc đáp như sau:

- Về thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi các nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Khoản 2, khoản 4 Điều 21 Luật Doanh nghiệp quy định:

“2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi”.

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối sửa đổi, bổ sung thông tin theo nội dung thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do”.

Do đó, Nhà đầu tư liên hệ với Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc (qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc) để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định.

- Về thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật Đầu tư, Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 Luật Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Về thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Nhà đầu tư chưa cung cấp địa điểm thực hiện dự án cụ thể, chưa làm rõ việc điều chỉnh địa điểm đầu tư kinh doanh có xin Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hay không. Do đó, trường hợp Nhà đầu tư đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án thì thủ tục điều chỉnh dự án được thực hiện theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 11 Nghị định 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/3/2021. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Mục 2 Chương IV Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

Trường hợp Nhà đầu tư thực hiện dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 36 Nghị định 31/2021/NĐ-CP. Địa điểm thực hiện dự án phải đảm bảo đủ điều kiện đưa vào kinh doanh bất động sản theo quy định tại Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản. Thành phần hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 44 Nghị định 31/2021/NĐ-CP. Biểu mẫu thủ tục đầu tư được quy định tại Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT.

Nhà đầu tư đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài tại địa chỉ: fdi.gov.vn hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc) để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định.

Trân trọng./.

 

Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1245748