NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ Jeonsa vi phạm luật lao động
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 22/09/2021
Nội dung:

 

Kính gửi  Sở lao động thương binh và xã hội

Tôi là Bùi Doãn Kỳ
Tôi là nhân viên bảo vệ của  Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ Jeonsa
từ ngày 21/08/2021 đến 10/09/2021 
Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ Jeonsa có các hành vi vi phạm luật lao động như:
- Bắt người lao động làm thêm quá 200h/năm ( làm 12 giờ / ngày * 30 ngày / tháng)
- Không tính tiền làm thêm theo quy định của luật lao động.
- Không trả lương cho người la động ( Cá nhân tôi làm từ ngày 21/08/2021 đến 10/09/2021  tôi nghỉ việc trong thời gian thử việc nhưng không được trả lương)
- Không cấp phát trang phục bảo hộ cho người lao động ( Bản thân tôi khi đến coogn ty làm việc tôi phải bỏ tiền túi của mình để mua của Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ Jeonsa trang phục làm việc là đồng phục bảo vệ theo mẫu của công ty số tiền là 1.200.000 VNĐ để được 2 bộ quần áo + 1 đôi giày )
Tôi gửi đơn này kính mong các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc  giải quyết những vi phạm củ công ty Jeonsa đảm bảo quyền lợi của những người lao động như chúng tôi
 

 

File đính kèm

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 27/09/2021 (Trước hạn 1 ngày)
Nội dung:

Sở Lao động-TB&XH có trả lời bạn như sau:

1. Về làm thêm giờ:

- Số giờ làm thêm được quy định tại Điểm b,c Khoản 2, 3 Điều 107 Bộ luật Lao động:

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây:

.....

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng;

c) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm trong một số ngành, nghề, công việc hoặc trường hợp sau đây:

a) Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản;

b) Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước;

c) Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời;

d) Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất;

đ) Trường hợp khác do Chính phủ quy định”.

 

- Tiền lương làm thêm giờ quy định tại Khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động:

“1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày”.

2.  Tiền lương thử việc và việc chấm dứt thời gian thử việc quy định tại Điều 26, Điều 27 Bộ luật Lao động:

Điều 26. Tiền lương thử việc

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

Điều 27. Kết thúc thời gian thử việc

1. Khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động.

Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc.

Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc.

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường”.

3. Về trang bị bảo hộ lao động:

Nội dung câu hỏi của độc giả Bùi Doãn Kỳ không nêu cụ thể công việc mà chỉ nêu chung chung là “nhân viên bảo vệ”. Do vậy, Sở chưa có cơ sở để hướng dẫn. Độc giả có thể tìm hiểu quy định về trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân tại Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH  ngày 12/02/2014 của Bộ Lao động-TB&XH hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.

Căn cứ các quy định nêu trên và các quy định khác của pháp luật lao động, trường hợp có căn cứ cho rằng người sử dụng lao động Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Jeonsa có quyết định, hành vi về lao động, an toàn, vệ sinh lao động vi phạm pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình hoặc có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lao động, an toàn, vệ sinh lao động gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức thì độc giả có thể thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo trình tự, thủ tục tại Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 20/11/2019 của Chính phủ quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động.

Trường hợp phát sinh tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động và người sử dụng lao động, người lao động có thể liên hệ với Phòng Lao động-TB&XH huyện, thành phố nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính để đề nghị hòa giải viên lao động thực hiện thủ tục hòa giải tranh chấp lao động.

Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1211344