NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: về việc gián văn bản trả lời của UBND tỉnh trên đường làng ngõ xóm
Người gửi: TRẦN VĂN KIỂM
Ngày gửi: 05/08/2021
Nội dung:

File đính kèm

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi:
Nội dung:

Kính gửi công dân,

Ban Quản trị đường dây nóng đã nhận được phản ánh của công dân và đề nghị công dân liên lạc với Ban Tiếp dân của huyện Tam Dương để được hỗ trợ theo đúng chức năng và nhiệm vụ.

Trân trọng./.

Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1176817