NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Yêu cầu huyện bình xuyên làm đường cho khu dân cư mới Đồng Cang cầu cà
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 29/07/2021
Nội dung:

 Tên tôi là Nguyễn Thị Hà , TDP Trong Ngoài, Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Gửi đơn kiến nghị lên các cơ quan chức năng tỉnh vĩnh phúc yêu cầu huyện bình xuyên làm đường đổ bê tông cho khu dân cư Đồng Cang cầu Cà , Thị Trấn Hương Canh. đã được khu dân cư mới kiến nghị nhiều lần nhưng 3 năm nay chính quyền chỉ trả lời cho xong, ở thị trấn hương canh mà như vùng sâu vùng xa, mưa không đi nổi.

File đính kèm

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: UBND Huyện Bình Xuyên
Ngày gửi: 02/08/2021 (Trước hạn 3 ngày)
Nội dung:

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Hà- TDP Trong Ngoaifi- thị trấn Hương Canh- huyện Bình Xuyên- tỉnh Vĩnh Phúc

Sau khi nhận được nội dung phản ánh của bà Nguyễn Thị Hà, UBND huyện nhận thấy nội dung này trùng nội dung phản ánh của ông Nguyễn Thế Kiên và đã được UBND huyện thông báo để ông Nguyễn Thế Kiên và các công dân thuộc dự án Đồng Cang- Cầu Cà biết (Có văn bản số 103/BC-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thị trấn Hương Canh gửi kèm theo). UBND huyện thông báo để bà Nguyễn Thị Hà biết./.

File đính kèm:
Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1463080