NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Về thủ tục đăng ký kinh doanh online và cửa hàng
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 25/07/2021
Nội dung:

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi: 31/07/2021 (Trước hạn 1 ngày)
Nội dung:

Kính gửi tổ chức/công dân.

Về câu hỏi của tổ chức/công dân, Sở Kế hoạch và Đầu tư xin trả lời như sau:

- Nội dung 1: “Hiện nay tôi đang kinh doanh bán đệm lò xo, đệm bông ép qua website nhưng chữa rõ đăng ký kinh doanh online cần đăng ký thủ tục gì và ở đâu”. Nội dung này không thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên, qua tìm hiểu hình thức bán hàng thông qua website riêng. Đây là hình thức kinh doanh cần tuân thủ một số quy định theo Thông tư số 47/2014/TT-BCT sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 21/2018/TT-BCT quản lý website thương mại điện tử và Nghị định số 52/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2018/NĐ-CP về thương mại điện tử. Đề nghị Doanh nghiệp liên hệ Sở Công thương để được hướng dẫn chi tiết.

- Nội dung 2: “Muốn mở địa điểm kinh doanh tại địa phương thì cần đăng ký tại cơ quan nào?”. Nội dung này xin được trả lời như sau:

+ Địa điểm kinh doanh đăng ký dưới hình thức hộ kinh doanh: được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện (Phòng TC-KH) nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh. Thành phần hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 87 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

+ Địa điểm kinh doanh đăng ký dưới hình thức trực thuộc doanh nghiệp: được thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh. Thành phần hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

  Trên đây là trả lời câu hỏi phản ánh, kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức/công dân được biết.

 

Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1463089