NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Xử lý vi phạm giao thông của đội cảnh sát giao thông huyện Bình Xuyên
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 19/07/2021
Nội dung:

 Kính gửi đồng chí trưởng phòng cảnh sát giao thông  Vĩnh Phúc

Trên đoạn đường từ cổng khu công nghiệp Bình Xuyên 1 đến cổng khu công nghiệp Bình Xuyên 2, đội cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra xử lý các hành vi vi phạm giao thông. Tôi thắc mắc về cách xử lý vi phạm của các đồng chí, xe công vụ đỗ sát bờ tường hoặc bờ rào, dùng ô che trước chắn sau để tạo phòng kín để xử lý vi phạm. Phía ngoài luôn luôn có đối tượng mặc áo thường đứng ra điều hành người vi phạm vào bên trong để xử lý.

Tôi kính mong đồng chí sẽ xem xét ý kiến của tôi, để người dân chúng tôi không còn nhìn thấy những hình ảnh như vậy

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Công an tỉnh
Ngày gửi: 19/07/2021 (Trước hạn 6 ngày)
Nội dung:

Công an tỉnh nhận được phiếu chuyển phản ánh, kiến nghị của bộ phận quản trị hệ thống đường dây nóng- UBND tỉnh gửi ngày 19/7/2021 nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân Trần Ngọc Thành như sau:

“Kính gửi đồng chí Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Vĩnh Phúc. Trên đoạn đường từ cổng khu công nghiệp Bình Xuyên 1 đến cổng khu công nghiệp Bình Xuyên 2, Đội Cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra xử lý các hành vi vi phạm giao thông. Tôi thắc mắc về cách xử lý vi phạm của các đồng chí, xe công vụ đỗ sát bờ tường hoặc bờ rào, dùng ô che trước chắn sau để tạo phòng kín để xử lý vi phạm. Phía ngoài luôn luôn có đối tượng mặc áo thường đứng ra điều hành người vi phạm vào bên trong để xử lý. Tôi kính mong đồng chí sẽ xem xét ý kiến của tôi, để người dân chúng tôi không còn nhìn thấy những hình ảnh như vậy”.

Liên quan đến vấn đề này, Công an tỉnh Vĩnh Phúc trả lời như sau:

1. Việc tuần tra, kiểm soát giao thông của Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Bình Xuyên được thực hiện theo Kế hoạch do lãnh đạo Công an huyện ký ban hành. Nội dung Kế hoạch tuần tra, kiểm soát giao thông được xây dựng theo đúng quy định tại Thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 của Bộ Công an Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông và được niêm yết công khai tại Trụ sở Công an huyện và đăng tải công khai tại mục tiếp cận thông tin trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định.

2. Đối với nội dung công dân thắc mắc về cách xử lý vi phạm của đội Cảnh sát giao thông: xe công vụ đỗ sát bờ tường hoặc bờ rào, dùng ô che trước chắn sau để tạo phòng kín để xử lý vi phạm”.

Theo kế hoạch tuần tra, kiểm soát được phê duyệt, các Tổ tuần tra, kiểm soát giao thông Công an huyện được phép sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ như ô tô, xe mô tô, máy đô nồng độ cồn, ô che nắng, che mưa,… trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường. Việc Tổ Cảnh sát giao thông Công an huyện Bình Xuyên đỗ xe công vụ sát bờ tường hoặc bờ rào để đảm bảo an toàn giao thông, không ảnh hưởng đến việc di chuyển của người và phương tiện khác. Quá trình làm nhiệm vụ, do thời thời tiết nắng nóng hoặc mưa, Tổ Cảnh sát giao thông có sử dụng ô để che nắng, mưa tại khu vực cán bộ, chiến sỹ giải quyết vi phạm; có thời điểm không sử dụng đến nên để ô phía trước hoặc phía sau xe công vụ. Việc sử dụng ô ngoài mục đích che nắng, che mưa thì không liên quan đến việc xử lý vi phạm của Cảnh sát giao thông.

Quá trình xử lý vi phạm giao thông, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, Tổ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông phải đảm bảo công khai, minh bạch và có sự giám sát của người dân theo đúng quy định pháp luật, đồng thời thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của các Tổ tuần tra, kiểm soát giao thông để kịp thời chấn chỉnh, phòng ngừa các vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông và xử lý nghiêm đối với các Tổ công tác và cá nhân vi phạm quy trình tuần tra, kiểm soát.

3. Đối với nội dung công dân nêu liên quan đến hoạt động xử lý vi phạm của Tổ Cảnh sát giao thông: “Phía ngoài luôn luôn có đối tượng mặc áo thường đứng ra điều hành người vi phạm vào bên trong để xử lý”.

Theo Kế hoạch tuần tra, kiểm soát được Công an huyện phê duyệt hàng ngày, lực lượng các Tổ tuần tra, kiểm soát được quy định cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ cho từng thành viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và chỉ bao gồm cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Bình Xuyên làm nhiệm vụ mà không có lực lượng nào khác. Trong quá trình làm nhiệm vụ, phía ngoài khu vực xử lý vi phạm, ngoài người vi phạm chờ xử lý thường có những người dân khác như người đi cùng hoặc người liên quan đến người vi phạm, người hiếu kỳ, …; hoạt động của những người này không liên quan đến việc thực hiện công vụ của Cảnh sát giao thông và nếu họ không có hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến hoạt động bình của cán bộ, chiến sĩ đang thực thi nhiệm vụ thì Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ không có quyền can thiệp, xử lý. Cảnh sát giao thông Công an huyện Bình Xuyên không có chỉ đạo, yêu cầu hoặc nhờ công dân nào đứng ra điều hành người vi phạm vào bên trong để xử lý vi phạm. Việc tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm được các thành viên Tổ tuần tra thực hiện theo nhiệm vụ đã được Lãnh đạo Công an huyện phân công, phê duyệt theo Kế hoạch tuần tra, kiểm soát hằng ngày.

Công an tỉnh trả lời để công dân Trần Ngọc Thành biết và trân trọng cảm ơn công dân đã kịp thời phản ánh, kiến nghị./.

 

Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1176829