NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: dự án đất dãn dân thôn Bá Cầu - Sơn Lôi - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 19/07/2021
Nội dung:

 Tôi muốn phản ánh về dự án đất dãn dân thôn Bá Cầu- Sơn Lôi - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc. Dự án được thành lập nhưng không có cuộc họp thông báo về dự án giữa chính quyền địa phương và người dân thôn Bá Cầu. Họ chỉ gọi từng hộ gia đình có điện tích đất nông nghiệp trong khu vực dự án ra ký kết giấy tờ và lấy tiền. Tôi là người dân trong thôn nhưng tôi không biết dự án đất dãn dân này phục vụ cho đối tượng nào trong thôn ( hay chính quyền giải tỏa rồi bán đấu giá). Tôi kính mong ủy ban nhân dân Tỉnh sẽ em xét và trả lời ý kiến của tôi

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: UBND Huyện Bình Xuyên
Ngày gửi: 24/07/2021 (Trước hạn 1 ngày)
Nội dung:

Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của công dân, ngày 21/7/2021 UBND huyện Bình Xuyên đã chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Sơn Lôi xác minh, kiểm tra làm rõ các nội dung phản ánh của công dân. Ngày 23/7/2021 UBND xã Sơn Lôi ban hành văn bản số 60/BC-UBND về việc báo cáo kết quả xác minh nội dung phản ánh của công dân (UBND xã đã tiến hành mời ông Trần Văn Thành đến làm việc và trả lời các nội dung cho ông Thành biết, tại buổi làm việc ông Thành nhất trí và không có ý kiến thắc mắc gì). UBND huyện thông tin để công dân được biết và thực hiện./.  

File đính kèm:
Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1176841