NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: V/v Hoàn Thiện hạ tầng cơ sở cho khu dân cư đất dịch vụ Đồng Cang - Cầu Cà, Thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Người gửi: Nguyễn Thế Kiên
Ngày gửi: 19/07/2021
Nội dung:

 Kính gửi UBND Tỉnh Vĩnh Phúc, các sở ban nghành có liên quan. Thay mặt cho hơn 50 hộ dân đã xây dựng nhà ra định cư tại khu đất dịch vụ Đồng Cang - Cầu cà ( thuộc thị trấn hương canh, huyện bình xuyên, tỉnh vĩnh phúc) xin có ý kiến đề nghị lên Chủ tịch UBND tỉnh, các sở ban ngành có liên quan về việc UNBND Huyện Bình Xuyên và các phòng ban liên quan quá chậm trễ trong việc hoàn thiện hạ tầng cơ sở cho khu đất dịch vụ dãn dân như nêu ở trên, dẫn đến 3 năm nay, hơn 50 hộ dân chúng tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ra xây ở nhưng vẫn phải đi lại hết sức vất vả vào những ngày trời mưa, bùn lầy của đường dân khu đất phân lô nêu trên. Theo như chúng tôi được biết, tại các khu đất dịch vụ mà nhà nước trả cho dân tại các xã thị trấn khác như Đạo Đức, Bá Hiến, Sơn lôi, quất lưu...vv dân cư còn chưa có hộ nào ra ở nhưng ít nhất hạ tầng về đường bê tông hay đường dải nhựa đã được nhà nước ( ở đây là chính quyền xã, huyện đã làm để đảm bảo cho dân ra định cư, an cư lập nghiệp). Vậy tôi xin gửi kiến nghị này, mong nhà nước, UBND Tỉnh Vĩnh Phúc xem xét, kiểm tra thực tế để có văn bản chị đạo hoặc điều hành các cấp ( huyện, phòng ban) gấp rút hoàn thiện ít nhất là cái đường cho dân đi lại đỡ khổ. chưa nói đến hạ tầng nước sạch và vỉa hè...vv có thể làm sau.

Thay mặt hơn 50 hộ dân tại khu đồng cang cầu cà, chúng tôi xin cảm ơn UBND tỉnh đã xem và trả lời chi tiết kiến nghị này trong thời gian sớm nhất! 

Trân trọng!

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: UBND Huyện Bình Xuyên
Ngày gửi: 24/07/2021 (Trước hạn 1 ngày)
Nội dung:

Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của công dân, ngày 21/7/2021 UBND huyện Bình Xuyên đã chỉ đạo Chủ tịch UBND thị trấn Hương Canh xác minh, kiểm tra làm rõ các nội dung phản ánh của công dân. Ngày 23/7/2021 UBND thị trấn Hương Canh ban hành văn bản số 103/BC-UBND về việc báo cáo kết quả xác minh nội dung phản ánh của công dân (.......UBND thị trấn Hương Canh đã tiến hành thực hiện đầu tư dự án “Hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ, đất giãn dân, đất tái định cư, đất đấu giá quyền SDĐ tại khu vực Đồng Cang – Cầu Cà, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên” gồm 04 hàng mục: HM1: Nền đường và hệ thống thoát nước; HM2: Đường giao thông (03 tuyến đường bổ sung); HM3: Cấp điện sinh hoạt; HM4: Cấp nước sinh hoạt.Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án gặp khó khăn liên quan đến công tác Đền bù GPMB, ảnh hưởng đến tiến độ thi công, cụ thể: Diện tích đã thực hiện GPMB: 119.802,7 m2 và diện tích chưa thực hiện bồi thường GPMB khoảng 4.842,1 m2, trong đó:          - 02 hộ không phối hợp kê khai, GPMB gồm: hộ ông Nguyễn Văn Minh (Lưu), với diện tích đo đạc thực tế: 4.145,2 m2, hộ ông Nguyễn Hữu Chí (Hiền) với diện tích thu hồi là 360,5 m2;

    - 02 hộ chưa nhận tiền: ông Nguyễn Văn Đoàn (Hiền), TDP Nhất Nhị với diện tích: 75,4 m2 và hộ Nguyễn Văn Lập (Thu), TDP Trong Ngoài với diện tích thu hồi: 261,0 m2. m2 ;

          - 01 hộ chưa di dời mồ mả là hộ ông Nguyễn Văn Phong (Ước). m2

UBND thị trấn Hương Canh đã báo cáo UBND huyện Bình Xuyên đề nghị UBND huyện chỉ đạo BQLDA ĐTD huyện tiếp tục phối hợp cùng UBND thị trấn Hương Canh thực hiện các bước để kê khai kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thu hồi đất theo quy định. Đối với các trường hợp không nhận tiền bồi thường GPMB, di dời tài sản, mồ mả, UBND thị trấn tiếp tục phối hợp cùng BQLDA ĐTD huyện thực hiện tuyên truyền, vận động các hộ nhận tiền, di dời tài sản theo quy định. Do kiến nghị của nhân dân đã được giao đất tại Khu vực Đồng Cang – Cầu Cà về việc đảm bảo cơ sở hạ tầng sinh hoạt như: đường, điện, nước… UBND thị trấn Hương Canh đã có văn bản xin ý kiến và quyết toán hạng mục dự án hoàn thành để có cơ sở thực hiện các hạng mục cần thiết tiếp theo. Đến nay, UBND thị trấn Hương Canh đã ra quyết toán 03 hạng mục hoàn thành là: HM1: Nền đường và hệ thống thoát nước; HM2: Đường giao thông (03 tuyến đường bổ sung); HM3: Cấp điện sinh hoạt; Riêng HM4: Cấp nước sinh hoạt đang tiếp tục vận động GPMB để hoàn thiện, bàn giao đưa vào sử dụng". UBNDhuyện tiếp tục đôn đốc các cơ quan chuyên môn của huyện; Chủ tịch UBND thị trấn Hương Canh giải quyết dứt điểm các nội dung phản ánh của công dân. UBND huyện thông tin để công dân được biết và thực hiện./.  

Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1463064