NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Thủ tục giải thể công ty
Người gửi: Phạm Thị Thùy Dung
Ngày gửi: 29/06/2021
Nội dung:

 Tôi muốn hỏi thủ tục giải thể công ty . Hồ sơ gồm những gì và liên hệ phòng ban nào

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi:
Nội dung:

Kính gửi công dân!

Ban Quản trị Đường dây nóng nhận được câu hỏi của Công dân. Tuy nhiên để Ban quản trị hỗ trợ công dân một cách hiệu quả, đề nghị công dân gửi thông tin về doanh nghiệp như sau:

1. Giấy Đăng ký kinh doanh

2. Giấy Chứng nhận đầu tư (nếu có)

3. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm hiện tại (Nếu có)

Xin cảm ơn!

Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1245791