NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Tư vấn về dịch Covid-19
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 26/06/2021
Nội dung:

 Ngày 26/6/2021, tôi đi từ tỉnh khác về huyện Yên Lạc, về đến địa phương tôi đi khai báo y tế ngay tại trạm y tế xã, tôi xuất trình giấy xác nhận đi từ vùng không có dịch về địa phương, tôi được yêu cầu phải xét nghiệm Covid-19 bắt buộc tự chi trả chi phí, nếu không xét nghiệm sẽ phải đi cách ly tập trung tự túc kinh phí 21 ngày. Tôi nghiên cứu quy định trên có tại văn bản số 3422/BCĐ-VP ngày 08/6/2021 của UBND huyện Yên Lạc ban hành, tuy nhiên văn bản mới hơn số 3998 ngày 16/6/2021 của UBND huyện Yên Lạc không có nội dung trên nữa. Vậy tôi xin tư vấn trạm y tế áp dụng quy định xét nghiệm đối với tôi có đúng hay không ? Văn bản 3422/BCĐ-VP ngày 08/6/2021 trên tại ngày 26/6/2021 còn hiệu lực hay không ? 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: UBND Huyện Yên Lạc
Ngày gửi: 05/07/2021 (Trễ hạn 1 ngày)
Nội dung:

UBND huyện Yên Lạc đã có văn bản số : 4421/UBND-VP ngày 04/07/2021 V/v trả lời phản ánh, kiến nghị của ông Lê Văn Thuận  (sao gửi kèm theo)

File đính kèm:
Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1245740