NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: về việc gián văn bản trả lời của UBND tỉnh trên đường làng ngõ xóm
Người gửi: TRẦN VĂN KIỂM
Ngày gửi: 22/06/2021
Nội dung:

Tôi nhận được Văn bản số 4593/UBND-TD2 ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc trả lại đơn và hướng dẫn ông Trần Văn Kiểm và Thông báo số 90/TB-UBND ngày 05/5/2021 của UBND huyện Tam Dương về việc không thụ lý giải quyết tố cáo. Đến ngày 19/6/2021 tôi thấy rất nhiều khu vực đường giao thông thôn Vân Tập được gián 02 văn bản trên của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và của Chủ tịch UBND huyện Tam Dương (phô tô ra giấy A4 gián lên tường gạch dọc đường). Tôi không hiểu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân nào gián các văn bản này và gián với mục đích gì. Theo quy định của pháp luật thị có được gián các văn bản này ở trên các tuyến đường giao thông không. Nếu không được gián thì xử lý thế nào. Đề nghị chính quyền các cấp kiểm tra, hướng dẫn cho người dân chúng tôi được biết. Xin cảm ơn.!.

File đính kèm

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi: 24/06/2021 (Trước hạn 4 ngày)
Nội dung:

Kính gửi Công dân phúc đáp của Cơ quan trả lời.

Kính đề nghị công dân tham khảo.

Xin cảm ơn

File đính kèm:
Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1245758