NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: đề nghị hoàn trả đường giao thông nông thôn bị lấn chiếm
Người gửi: TRẦN VĂN KIỂM
Ngày gửi: 01/04/2021
Nội dung:

 Ngày 30/3/2021 tôi có nhận được gmail của hệ thống phản ánh kiến nghị của tỉnh Vĩnh Phúc về việc hoàn trả lại đường giao thông nông thôn thôn Vân Tập, xã Vân Hội, huyện Tam Dương bị lấn chiếm trả lời UBND huyện Tam Dương đang giải quyết theo quy định. Tôi đã gửi đơn hơn 1 năm rồi mà vẫn chưa thấy UBND huyện Tam Dương giải quyết, tháng nào tôi cũng lên huyện tại các ngày tiếp công dân thì đều được trả lời là xẽ xuống phối hợp với xã Vân Hội kiểm tra thực tế để giải quyết, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thấy xuống kiểm tra giải quyết. Tôi năm nay đã gần 70 tuổi, mắt kém mà tháng nào cũng phải đạp xe khoảng 7-8km lên UBND huyện để kiến nghị mà đến nay đã hơn 1 năm rồi cũng không có cơ quan nào giải quyết,. Hệ thống phản ánh kiến nghị của tỉnh VĨnh Phúc trả lời rằng UBND huyện Tam Dương đang giải quyết theo quy định, theo quy định mà giờ đã hơn 1 năm rồi vẫn không giải quyết, không hiểu là theo quy định là phải 1 năm, 2 năm hay 5 năm năm mới giải quyết. Vợ chồng tôi đã già, mắt kèm mà giờ đường đi khó khăn, rãnh rộng 0,6m nằm giữa đường hai bên đường hiện trạng thấp hơn mặt tấm đan rãnh khoảng 20cm đi lại quá khổ, tôi đã phải mua cốp pha về gép thêm vào để đi cho dễ. Tôi khẩn thiết đề nghị các cấp chính quyền sớm giải quyết để người dân chúng tôi có đường đi chứ không bây giờ chúng tôi đi lại quả khổ rồi.

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi: 10/04/2021 (Đúng hạn)
Nội dung:

Kính gửi công dân

Trong ngày tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện (ngày 05/4/2021), ông Trần Văn Kiểm, thôn Vân Tập, xã Vân Hội tố cáo ông bà Tiến Toán ở cùng thôn lấn chiếm ngõ đi chung.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thanh tra huyện khẩn trương thực hiện Văn bản số 1921/UBND-BTCD ngày 17/8/2020, tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành Thông báo thụ lý giải quyết tố cáo hoặc không thụ lý tố cáo theo quy định của Luật Tố cáo 2018./.

Trân trọng thông báo cho công dân được biết!

Cảm ơn công dân!

Đánh giá:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1128844