NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Tính năng tra cứu văn bản của phân mềm quản lý văn bản điều hành bị mất
Người gửi: Trần Kiên
Ngày gửi: 20/02/2021
Nội dung:

 xin kính chào!

         Trước đây trong hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành iqlvb.vinhphuc.gov.vn có chức năng tìm kiếm văn bản, nhưng không hiểu sao thời gian gần đây nâng cấp xoá luôn chức năng này, không còn mục tìm kiếm, tra cứu văn bản nữa, dẫn đến những văn bản cũ không thể tìm được nhất là văn bản của hệ thống cũ (ilapthach.vinhphuc.gov). Rất kinh mong đường dây nóng chuyển đến cơ quan quản lý hệ thống văn bản điều hành của tỉnh nâng cấp lại ngay cho cán bộ công chức của các cơ quan.

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi: 26/02/2021 (Trước hạn 1 ngày)
Nội dung:

Về việc trả lời kiến nghị, phản ánh của tổ chức, công dân trên Hệ thống tiếp nhận, giải quyết các phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến phần mềm quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH) đang triển khai tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghiên cứu xem xét kiến nghị, Sở Thông tin và Truyền thông trả lời như sau:

Năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện nâng cấp 02 ứng dụng dùng chung của tỉnh. Phần mềm QLVB&ĐH sau khi được nâng cấp bảo đảm liên thông với UBND tỉnh, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành qua Trục liên thông văn bản quốc gia, bảo đảm tích hợp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, đáp ứng quy trình gửi, nhận văn bản điện tử theo quy định. Toàn bộ dữ liệu trên hệ thống cũ đã được chuyển sang hệ thống mới, người dùng sử dụng chức năng Tra cứu văn bản có thể tra cứu, tìm kiếm toàn bộ văn bản đi, đến tại cơ quan, đơn vị (lưu ý: Khi tra cứu phải chọn năm ban hành văn bản). Tuy nhiên, chức năng Tra cứu văn bản được phân quyền theo quy định nội bộ từng cơ quan. Trường hợp người dùng không có chức năng này cần báo cáo thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông hoặc VNPT tỉnh Vĩnh Phúc để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Xin cảm ơn!

 

Đánh giá: