NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Kính gửi ông Lê Duy Thành chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 18/01/2021
Nội dung:

Đề nghị ông chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc xem xét giải quyết trường hợp vi phạm đất đai sau và cách giải quyết của chính quyền cấp huyện, cấp xã đã đúng quy định pháp luật và của tỉnh chưa?

File đính kèm

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi: 21/01/2021 (Trước hạn 5 ngày)
Nội dung:

Kính gửi công dân, 

Ban Quản trị đường dây nóng đã nhận được câu hỏi của công dân.

Để có cơ sở xem xét, trả lời theo quy định, hướng dẫn công dân làm đơn ghi rõ nội dung (khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh) kèm theo tài liệu chứng cứ gửi Ban Tiếp công dân tỉnh để được xem xét, xử lý đơn theo quy định của pháp luật.

Cảm ơn công dân!

Đánh giá: