NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Hỏi về chính sách và ưu đãi cho doanh nghiệp sản xuất máy phụ trợ Việt Nam
Người gửi: Người gửi yêu cầu không nêu tên
Ngày gửi: 15/01/2021
Nội dung:

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi: 23/01/2021 (Đúng hạn)
Nội dung:

Kính gửi: Công ty CP Ứng dụng công nghệ & CNC Việt Nam.

 

Ngày 20/01/2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc (Ban Quản lý) tiếp nhận ý kiến đề nghị của Công ty Cổ phần Ứng dụng công nghệ & CNC Việt Nam (Doanh nghiệp) về hưởng các ưu đãi về thuế, thủ tục hành chính cũng như các điều kiện kinh doanh khác khi « mở thêm nhà máy sản xuất các máy tự động và dây truyền tự động phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp FDI trong các KCN».

Trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật và nội dung doanh nghiệp đề nghị, Ban quản lý các KCN trả lời như sau:

1. Căn cứ Điểm b, Khoản 2 Điều 15, Điểm b và Khoản 2 Điều 16 Luật đầu tư năm 2020: Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nói chung thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư, do đó về nguyên tắc các dự án đầu tư thực hiện hoạt động sản xuất và cung ứng dịch vụ cho sản xuất vào KCN là đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo địa bàn.

Ưu đãi đầu tư được áp dụng đối với dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng (Khoản 3 Điều 15 Luật Đầu tư năm 2020) và mức ưu đãi cụ thể đối với từng loại ưu đãi đầu tư (về thuế TNDN, thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp....) được áp dụng theo quy định của pháp luật về thuế, kế toán và về đất đai (Khoản 4 Điều 15 Luật đầu tư năm 2020).

2. Tuy nhiên, căn cứ nội dung đề nghị của Quý doanh nghiệp chưa đề cập rõ việc mở thêm nhà máy tại địa điểm nào? (trong KCN hay ngoài KCN thay vào đó chỉ nói đối tượng khách hàng cung cấp là các doanh nghiệp FDI trong KCN) do đó đề nghị Doanh nghiệp lưu ý việc ưu đãi đầu tư đề cập tại nội dung 1 nêu trên chỉ áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp đầu tư (thực hiện) dự án trong KCN.

3. Hiện nay, theo quy định chung của Luật đầu tư năm 2020 chưa có các quy định «ưu đãi đầu tư về thủ tục hành chính và các điều kiện kinh doanh khác» mà chỉ có các hình thức hỗ trợ từ chính quyền tỉnh, các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện rút ngắn/cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính hoặc tiếp nhận hồ sơ qua cổng hệ thống thông tin thay bằng việc Nhà đầu tư trực tiếp nộp hồ sơ nhằm hỗ trợ Nhà đầu tư/doanh nghiệp hạn chế đi lại, tiết kiệm thời gian, chi phí, nhanh chóng nhận kết quả từ đó góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

 Ngoài ra Doanh nghiệp sẽ được tạo điều kiện hỗ trợ/tư vấn miễn phí đối với hồ sơ, thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc trả lời, thông tin đến Công ty Cổ phần Ứng dụng công nghệ & CNC Việt Nam biết, thực hiện.

Trân trọng!

 

Đánh giá: