NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Xin hướng dẫn thủ tục đính chính sang bản đồ mới
Người gửi: Phùng Văn Kiên
Ngày gửi: 27/11/2020
Nội dung:

 Kính thưa các cơ quan. Tôi có sổ đỏ đã cấp năm 2010 nhưng cấp theo bản đồ 299. nay để vay vốn ngân hàng yêu cầu phải đính chính xác định lại theo bản đồ VN2000. Xin hỏi sở tài nguyên và môi trường, thủ tục xác định lại (không cần cấp lại bìa dỏ) thì quy định tại điểm, khoản của thông tư nào, thời gian thực hiện bao lâu, hồ sơ như thế nào. Xin cảm ơn

 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày gửi: 14/12/2020 (Trễ hạn 10 ngày)
Nội dung:

Sở TNMT phúc đáp như sau: 

Căn cứ điểm c Khoản 4 Điều 95 Luật đất đai quy định đối với trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hoặc đã đăng ký mà có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai.

Việc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp khi đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất quy định tại Điều 17, Điều 18 của Thông tư 23/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về thành phần hồ sơ đăng ký biến động do thay đổi thông tin thửa đất (số tờ bản đồ, số thửa, diện tích do đo đạc lại) theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

1. Đơn đăng ký biến động đất đai (Theo mẫu số 09ĐK kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản gốc).

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính: Không quá 10 ngày theo quy định tại điểm i Khoản 2 Điều 61 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 40 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ)./.

 

Đánh giá: