NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Góp ý dự thảo nghị quyết khu vực không được chăn nuôi
Người gửi: Bùi Ngọc Anh
Ngày gửi: 23/10/2020
Nội dung:

 Tôi có thấy cổng thông tin điện tử của tỉnh có dự thảo NQ HĐND về các khu vực cấm chặn nuôi, nhưng không thể góp ý. Để nghị quyết được chất lượng, kiến nghị cơ quan soạn thảo:

1. XIn ý kiến trực tiếp của các phòng: Nông nghiệp, phòng tài nguyên, phòng kinh tế hạ tầng của cấp huyện (xin trực tiếp các đơn vị này không phải thông qua UBND vì chỉ giao cho cơ quan nông nghiệp góp ý, dẫn đến không đầy đủ). Nhiều nơi xung quanh nhà ở hết, diện tích có 500m2 thôi nhưng làm cái chuồng lợn to đùng giữa khu dân cư, bắt cả khu dân đó ngửi, trong khi dự thảo nghị quyết chỉ cho mỗi vĩnh yên không được chăn nuôi, thậm chí có những khu quy hoạch đất đấu giá, giãn dân một vài trăm mét, nhưng cũng làm chuồng lợn, gà chăn nuôi ngay trên đó.

2. Xin ý kiến của sở tnmt, ubnd cấp xã của tất cả các xã trên địa bàn tỉnh; xin ý kiến của UB MTTQ VN cấp huyện, xã - nơi cử tri có ý kiến nghiều.

3. Đề nghị xem lại cái cổng thông tin điện tử, đã làm cho ra làm, không thì đóng lại, góp ý tiếp thu hình thức thế thì để làm gì, đăng lên để nhân dân góp ý nhưng lại không nhận ý kiến đóng góp. các lãnh đạo nhìn xem các dự thảo văn bản qppl trên cổng thông tin có cái nào nhậ được 1 góp ý nào không, đều có 0 (KHÔNG) ý kiến góp ý. https://vinhphuc.gov.vn/ct/xinykien/Pages/vbduthaoxinykien.aspx

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi:
Nội dung:

Kính gửi Công dân, 

Ban Quản trị Hệ thống Đường dây nóng đã nhận được phản ánh kiến nghị của Công dân. 

Căn cứ Quyết định số 1703/QĐ-UBND, ngày 15/7/2019 về việc Quản lý, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân với Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó quy định Công dân phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin của người gửi Phản ánh kiến nghị, tuy nhiên Ban Quản trị đã liên lạc đến Số điện thoại 0971354284 để trao đổi thêm về câu hỏi của Công dân nhưng đây lại là Số điện thoại của một công dân đang thường trú tại thành phố Tuyên Quang và không có bất kỳ người quen nào là bà Phạm Thị Yến, trú tại xã Kim Long, huyên Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc. Do vậy đề nghị Công dân không được sử dụng số điện thoại của người khác đăng tải thông tin lên Hệ thống đường dây nóng, điều này là vi phạm pháp luật và sẽ bị các cơ quan chức năng, có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Xin cảm ơn!

Đánh giá: