NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: Phụ cấp CCHC
Người gửi: Trần Thị Lý
Ngày gửi: 19/10/2020
Nội dung:

 Tôi tìm hiểu được biết: cán bộ công chức viên chức làm tại bộ phận một cửa được hưởng phụ cấp 0,4/tháng. Phụ cấp này được ban hành dựa trên cơ sở văn bản số 172/2012/TT-BTC. Tuy nhiên thông tư này quy định chỉ được tối đa 400.000đông/tháng, nhưng vĩnh phúc ban hành hệ số 0,4/tháng vượt quy định của Bộ tài chính, làm thất thoát ngân sách. Tiếp nữa, thông tư 172/2012/TT-BTC lại bị hết hiêu lực bởi thông tư 26/2019/TT-BTC, thông tư này mới ra không còn quy định chế độ hỗ trợ cho người trực một cửa nữa. vậy từ năm 2019 đến nay tỉnh vẫn tiếp tục làm thất thoát ngân sách, không bãi bỏ (trong thông tư26 thì chỉ nêu các khoản bồi dưỡng, tập huấn (nâng cao năng lực) được thực hiện đến 2020). Vậy, xin hỏi hiện nay còn chi trả phụ cấp một cửa hay không, khi nào thì dừng lại. Cán bộ trực một cửa tuy vất vả về thời gian nhưng quá nhàn hạ về trách nhiệm, lại hưởng lương cao, không khác gì khối đảng đoàn thể.

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Tài chính
Ngày gửi: 27/10/2020 (Trước hạn 1 ngày)
Nội dung:

Ngày 21/10/2020, Sở Tài chính nhận được câu hỏi: “Xin hỏi hiện nay còn chi trả phụ cấp một cửa hay không, khi nào thì dừng lại…”. Sau khi nghiên cứu, Sở Tài chính phúc đáp nội dung phản ánh, kiến nghị như sau:

  1. Tại khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 210/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, một cửa liên thông các cấp giai đoạn 2016-2020 có quy định:

“1. Đối tượng và mức phụ cấp

  1. Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, của UBND huyện, thành, thị được hưởng 0,4 mức lương cơ sở/người/tháng.
  2. Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, phường, thị trấn: Lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tư pháp – hộ tịch được hưởng 0,5 mức lương cơ sở/người/tháng; các lĩnh vực khác được hưởng 0,4 mức lương cơ sở/người/tháng.”

Căn cứ quy định nêu trên và quỹ tiền lương, phụ cấp được duyệt của cơ quan có thẩm quyền đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, của UBND huyện, thành, thị và UBND xã, phường, thị trấn, các đơn vị thực hiện chi trả cho các các đối tượng được hưởng theo quy định.

  1. Tại khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 210/2015/NQ-HĐND có nội dung: ‘Thời gian thực hiện: Từ năm 2016-2020”. Như vậy, Nghị quyết số 210/2015/NQ-HĐND sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12/2020.

Sở Tài chính trả lời để đơn vị được biết trả lời công dân./.

 

Đánh giá: