NỘI DUNG CHI TIẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tiêu đề: HỎi về bảo mật thông tin công dân
Người gửi: Trần Thị Kiên
Ngày gửi: 02/10/2020
Nội dung:

Tôi được xem một số văn bản từ tỉnh chuyển về các cơ quan cấp dưới hướng dẫn, chuyển đơn tố cáo. Xin hỏi cơ quan chức năng rằng, thông tin của người tố cáo có được bảo mật hay được công khai theo quy định của luật pháp nhà nước ta. 

xin cảm ơn

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc
Ngày gửi: 02/10/2020 (Trước hạn 8 ngày)
Nội dung:

Kính gửi Công dân, 

Ban Quản trị đã nhận được câu hỏi của Công dân và gửi đến Ban Tiếp công dân tỉnh và nhận được phúc đáp như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Luật Tố cáo thì người tố cáo có quyền được bảo đảm bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và thông tin cá nhân khác.

Xin cảm ơn!

Đánh giá: